DVORANA PORTOVAL: IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA TRI MILIJONE – A OBJEKTA NE BO? (DOPOLNJENO Z IZJAVO ŽUPANA)

| 27/06/2012

Iz virov, ki so blizu Mestne občine Novo mesto, prihajajo različne in dvoumne informacije o tem, ali je župan Alojzij Muhič že sprejel dokončno odločitev o nadaljevanju oziroma prekinitvi projekta dvorane Portoval. A ne glede na to, ali se bo projekt nadaljeval, ali bo prestavljen na boljše čase ali pa bo ostal zgolj mrtva črka na papirju, je občinski proračun za projekt že porabil blizu treh milijonov evrov, končni stroški (tudi če se projekt ustavi takoj) pa bodo po naših grobih izračunih lahko narasli celo na 3,14 milijona evrov.

Na naše vprašanje, kakšni so načrti Mestne občine Novo mesto, se je odzval tudi Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto: »Rok za predložitev popolne dokumentacije z gradbenim dovoljenjem in zaprto finančno konstrukcijo Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS za pridobitev namenskih sredstev za izgradnjo mestne večnamenske dvorane Portoval je 30. 6. letos. Od pridobitve gradbenega dovoljenja je seveda odvisna tudi objava razpisa za izvajalca del, ki je že pripravljen, ter nenazadnje dokončna odločitev o financiranju projekta. Z Ministrstva za finance namreč pričakujemo pisno pojasnilo, kdaj bi mestna občina lahko črpala evropska sredstva, namenjena izgradnji dvorane za potrebe organizacije EP v košarki prihodnje leto.«

Direktor občinske uprave Borut Novak je včeraj pojasnil, da obstaja resna možnost, da se projektu odpovedo. Vendar hkrati poudarja, da dokončna odločitev o tem še ni sprejeta.

V teh dneh na upravni enoti sicer poteka zaslišanje sosedov – lastnikov zemljišč ob (morda nesojeni) dvorani Portoval, ki nasprotujejo temu, da bi ministrstvo za okolje in prostor Mestni občini Novo mesto podelilo gradbeno dovoljenje, saj menijo, da bodo v primeru gradnje oškodovani. Od občine zahtevajo, da njihova zemljišča odkupi. Na občini za to seveda nimajo predvidenih sredstev. Ali bo to dokončno ustavilo pridobitev gradbenega dovoljenja, ki bi ga občina morala dobiti do 30. junija (se pravi do te sobote), če hoče kandidirati za državna sredstva, namenjena organizatorjem evropskega prvenstva v košarki leta 2013, bo jasno v kratkem.

A tudi z državnimi sredstvi se zapleta. Kot je pojasnil Novak, so na občini ves čas računali na to, da bodo državna sredstva v občinski proračun nakazana že letos, a se je sedaj izkazalo, da temu ne bo tako. (Na ministrstvu za šport sicer trdijo, da je že ves čas jasno, da bodo državna sredstva na voljo v letu 2013.) Kakor koli že, ta zamik po besedah Novaka postavlja finančno konstrukcijo projekta pod resen vprašaj, tako da je vprašljivo, ali je projekt pod temi pogoji sploh še izvedljiv.

Direktor uprave Borut Novak je torej glede izvede pesimističen, a na drugi strani imamo tudi bolj optimistične sogovornike. Marjan Erpe, predsednik lokalnega organizacijskega odbora za EP 2013 in predsednik Košarkarskega kluba Krka, ki je najbolj zainteresiran za to, da mesto zgradi dvorano Potoval, trdi, da je dobil dokaj trdna zagotovila župana, da bo občina s projektom nadaljevala. Tretji neuradni viri, ki so blizu občinskega vodstva, spet trdijo, da naj bi župan kmalu sporočil, da se občina projektu odpoveduje.

Kakor koli že, v kratkem naj bi župan sklical novinarsko konferenco in predstavil svoje odločittve.

DOSEDANJI STROŠKI PROJEKTA ŽE TRI MILIJONE EVROV

Med tem pa stroški dvorane, ki je morda sploh nikoli ne bo, rastejo. Stroški že sedaj, ko se gradnja sploh še ni začela, dosegajo vrtoglavih tri milijone evrov, kar je štiriinpolkrat toliko, kolikor bo občina letos namenila celotni dejavnosti športa.

Občina je morala odkupiti zemljišča, na katerih bo (ali pa ne bo) stala dvorana Portovala. Gre za več parcel. Nekatera so bila v lasti Janeza Tratnika, druga pa Milana Gregorčiča. Občina je z lastnikoma podpisala pogodbi v skupni vrednosti 1.088.209. Ker je občina s plačili zamujala, je morala poleg tega zneska plačati še 9.000 evrov obresti. Skupaj je torej za odkup porabila 1.097.209,00 evrov.

Prav tako je občina „zapravila“ že pravo malo bogastvo za plačilo projektov. Občina je na podlagi javnega arhitekturnega natečajo (ki je stal 152.400,54 EUR) s podjetjem Sadar + Vuga podpisala pogodbo o izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektov za izvedbo in projektov notranje opreme. Vse skupaj je oziroma bo občino stalo 967.704 EUR. Če temu prištejemo še stroške natečaja, pridemo že do „zavidljivih“ 1.120.104,54 EUR. A vsi ti projekti bodo morda ostali le mrtev kapital, če ne celo zgolj mrtva črka na papirju.

Mestna občina Novo mesto je s s Košarkarsko zvezo Slovenije (KZS) podpisala pogodbo o izvedbi Evropskega prvenstva v košarki 2013. Ta dogodek je bil pravzaprav povod, da se je celotna operacija sploh začela. V pogodbi se je občina obvezala, da bo KZS od občine prejela 600.000 evrov. Občina je prvi obrok KZS že nakazala, drugi obrok je zapadel v plačilo marca letos. Na uredništvu sicer ne razpolagamo s podatkom, ali je občina drugi obrok kotizacije že nakazala, zelo verjetno pa bo potrebno ne glede na izvedbo prvenstva plačati tako drugi obrok kakor tudi zadnja dva obroka. Zadnja dva obroka bosta bremenila proračuna v letih 2013 in 2014. K temu je potrebno prišteti še davek na dodano vrednost v višini 120.000 evrov. Skupni strošek te pogodbe bo torej znašal 720.000 evrov, čeprav Novo mesto niti evropskega prvenstva v košarki niti košarkarske dvorane nikoli ne bo videlo.

Sevreda to še ni vse. Mestna občina Novo mesto je morala plačati še spremembo namembnosti odkupljenih zemljišč v višini 92.896,30. To je nujni pogoj, v kolikor hoče pridobiti gradbeno dovoljenje.

Iz občinskih dokumentov lahko razberemo, da je občina poleg navedenega porabila še 98.745,12 EUR za „druge investicijske odhodke“. Kaj ti stroški obsegajo, nam ni uspelo izvedeti. Vemo pa, da je občina poleg tega porabila še 14.863,66 EUR za geološke in geomehanske analize in preiskave zemljišč.

Ko vse skupaj seštejemo, pridemo do zneska 3.143.818,62 EUR. Za lažjo predstavo, kaj pomenijo omenjeni zneski za občinski proračun, lahko navedemo nekaj „športnih“ primerjav. 3,14 milijona evrov je približno desetina celotnega občinskega proračuna.

Mestna občina Novo mesto je ustanovitelj javnega zavoda Agencija za šport. Za plače uslužbencev letno nameni 255.000 evrov, se pravi manj kot desetino zneska, ki ga je porabila za dvorano, ki je morda nikoli ne bo.

Za transferje nevladnim organizacijam na področju rekreativnega športa bo v letu 2012 Mestna občija Novo mesto namenila 25.000 evrov. Za neprofitne organizacije in ustanove na področju kakovostnega športa bo občina namenila 85.000 evrov, za vrhunski šport 10.000 evrov, za šport invalidov 5.000 evrov, za programe za mladino 295.000 evrov.

Za celotno področje športa bo Mestna občina Novo mesto v letošnjem letu porabila 875.200 EUR, pri čemer je v ta znesek že vštet en obrok kotizacije KZS. Se pravi, da bo občina dejanskemu športu namenila nekaj čez 700.000 evrov, se pravi manj kot četrtino zneska, ki ga je porabila za dvorano, ki je morda nikoli ali pa vsaj še lep čas – sploh ne bo.

Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto in Borut Novak, direktor občinske uprave, glavna akterja projekta Športna dvorana Portoval. (foto Mestna občina Novo mesto)

 

Oznake: , , , ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.