DVA ŠLAMPA NAŠEGA BRALCA: KOŠKI ZA SMETI / PARKIRIŠČA NA LOKI

| 01/10/2012

Odsoten z delovnega mesta: Košek za smeti na Župančičevem sprehajališču.

Naš zvesti bralec Jurij nam je posredoval nekaj fotografij skupaj s prošnjo, da se v zadevo poglobi preiskovalna enota rubrike Šlamp. Prvi problem se dotika koškov za smeti na Župančičevem sprehajališču, drugi pa parkirišč na Loki.

Bralec nas je opozoril, da so koški za smeti že nekaj časa odsotni z delovnega mesta. To ni le grdo, ampak povzroči tudi to, da sprehajalci nimajo kam odmetavati smeti, tako da le-te navsezadnje končajo v naravi.

Drugo opozorilo se je nanašalo na parkirišča ob gostinskem lokalu na Loki. Označbe na tleh so že dokaj slabo vidne. Poleg tega naj bi na Loki prihajalo do parkiranja na mestih, ki niso dovoljena.

Postopek nadaljnje obravnave obeh primerov je naslednji: Fotografije bo preučil Analitični oddelek enote Šlamp (ADEŠ). Le-ta bo za Vrhovno poveljstvo rubrike Šlamp (VPRŠ) pripravil mnenje, ali je zadevo smiselno preučiti. VPRŠ se bo nato odločil, ali bo Preiskovalna enota (PERŠ) začela z raziskavo primera. PE bo v primeru ustreznega povelja s strani VPRŠ nemudoma začel preiskavo.

ZADNJA NOVICA: VPRŠ IZDAL POVELJE O PREISKAVI PRIMERA

Kot so nam sporočili iz Oddelka za stike z javnostjo pri Vrhovnem poveljstvu rubrike Šlamp, se je VPRŠ že odločil, da je zadeva nujna za preiskavo in Preiskovalni enoti že izdal ustrezno povelje. PERŠ je po neuradnih informacijah že začel priprave na preiskavo primera.

Odsoten z delovnega mesta: košek št. 2 na Župančičevem sprehajališču.

Slabo označena parkirna mesta na Loki.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Šlamp

Komentiranje je zaključeno.