DRŽAVNI SVET: ZMAGA KEKCU – ZA KANDIDATA ZVEZE ZA DOLENJSKO NOVAKA NISO NITI KOALICIJSKI PARTNERJI

| 21/11/2012

Bojan Kekec

Na volitvah za predstavnika dolenjskih občina v državnem svetu je bil danes, 21. novembra, na tajnih elektorskih volitvah izvoljen Bojan Kekec. Zanj je glasovala zelo prepričljiva večina vseh elektorjev. Prejel je namreč kar 14 od 20 glasov. Vsi štirje drugi kandidati so prejeli vsak po dva glasova.

Največji osmoljenec tokratnih volitev je prav gotovo stranka novomeškega župana Alojzija Muhiča in tudi novomeška občina. Za njihovega kandidata Boruta Novaka (sicer direktorja občinske uprave Novo mesto) sta glasovala samo dva elektorja.

Ker so volitve tajne, je seveda nemogoče z zanesljivostjo trditi, kdo ga je podprl. Najverjetneje pa sta bila to zgolj Miha Božič in Srečko Vovko – se pravi tista dva, ki ju je na elektorsko mesto predlagala Zveza za Dolenjsko, pri čemer se ji je pridružila tudi novomeška LDS. Proti Novaku in najverjetneje za Kekca so očitno glasovali tudi Muhičevi in Novakovi koalicijski partnerji. Med elektorji so namreč tudi predstavniki Slovenske ljudske stranke (Alojz Turk), Socialnih demokratov (Ika Habjan) in DeSUS (Ana Bilbija). Celo Miloš Dular najverjetneje ni glasoval za Novaka, čeprav sta do nedavnega skupaj vodila občinsko podjetje Zarjo.

Po dva elektorska glasova sta prejela tudi Rupert Gole in Alojz Knafelj, kar je manj presenetljivo, saj župani majhnih občin, sploh če so nestrankarski, težko vplivajo na elektorje, ki prihajajo iz drugih občin.

Bojan Kekec, ki je bil že dosedanji državni svetnik, sicer pa je tudi občinski svetnik (SDS) v novomeškem občinskem svetu, je z rezultatom zadovoljen. „Veseli me velika in prepričljiva podpora, ki sem jo dobil. To podporo razumem kot popotnico za dobro delo vnaprej.“ Bojan Kekec vidi rezultat tudi kot začetek drugačnega delovanja tudi v Mestni občini Novo mesto. Rezultat je na nek način nezaupnica tudi delovanju politike v Novem mestu. Polovica mandata je mimo, čas je za prve analize in za razmislek o tem, kako naprej.“

Bojan Kekec svojo vlogo v prihodnjem državnem svetu vidi v zastopanju interesov dolenjskih občin. Dejaven bo predvsem na področju energetike, prometa in komunale. Kekec tudi nasprotuje predlogu predsednika državnega zbora Gregorja Viranta o tem, da bi se ukinil državni svet. Nasprotno, po njegovem mnenju mora državni svet dobiti dodatno pristojnost. „Državni svet bi moral imeti v rokah četrto branje zakonov – na ta način bi zagotovo dobili boljše zakone.“ Poleg tega bi po njegovem mnenju med predstavniki interesnih skupnosti svoje mesto v državnem svetu dobiti tudi mladi. „Mladinska politika bi se morala prav gotovo odvijati tudi v državnem svetu in ne le v podmladkih strank.“

Izjave drugega novomeškega kandidata Boruta Novaka še nismo smo uspeli pridobiti.

KDO BO BILI KANDIDATI IN KDO ELEKTORJI

Bojana Kekca so predlagale občine Mirna Peč, Šentjernej in Škocjan. Boruta Novaka pa Mestna občina Novo mesto. Občine Dolenjske Toplice, Žužemberk in Šmarješke Toplice niso predlagale svojega kandidata. Ruperta Golega so predlagale občine Mirna, Mokronog – Trebeln, Šentrupert in Trebnje. Alojza Knaflja je predlagala občina Straža.

Zmagovalca volitev je na volitvah v državni svet zelo težko vnaprej napovedati. Volitve imajo en sam krog, izvoljen je tisti kandidat, ki dobi največje število glasov, se pravi relativno večino. Če bi gledali samo strankarsko pripadnost, potem je imel že po tej plati največ možnosti Bojan Kekec. Šest elektorjev izmed dvajsetih so namreč občine izvolile na podlagi predloga SDS. Če je pomladna zaveza še močna bo Kekec dobil podporo še enega elektorja, ki ga je predlagala Nova Slovenija.Vendar to nikakor nujno ne zadostuje za zmago. Volitve so tajne, tako da so se v ozadju na javnosti netransparenten način lahko zgodile politične kupčije oziroma dogovori.

In kdo so bili elektorji? Mestna občina Novo mesto jih je glede na število prebivalcev določila osem: Ana Bilbija (predlagatelj: DeSUS), Miha Božič, Srečko Vovko (predlagatelja ZZD in LDS), Gregor Klemenčič, Anton Golob (SDS), Ika Habjan (SD), Alojz Turk (SLS) in Miloš Dular (SNS, RINMP, ŠL). Občina Šentjernej je imenovala dva elektorja, in sicer Jožeta Hrovata (SLS) in Aleša Medleta (SDS). Županova koalicija je v Straži predlagala in izvolila Dušana Krštinca. V Mirni Peči je bila na predlog SDS izvoljena Urška Špendal. V Mokronogu je bila izvoljena neodvisna svetnica Milica Korošec. V Trebnjem so bili izvoljeni trije elektorji. Na predlog SLS Bogomir Mlakar, na predlog SDS Nada Pepelnak in na predlog NSI Franc Kozlevčar. V Šentrupertu je bil na predlog tamkajšnje županove koalicije izvoljen Franc Bartolj, v Mirni Peter Smole (županova koalicija) in v Žužemberku Jože Šteingel prav tako na predlog tamkajšnje županove koalicije.

 

Oznake:

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.