DOVOLJ JE PLENJENJA – VSTAJNIŠKA GIBANJA ENOTNO IN Z JASNO ZAHTEVO NA ČETRTKOV PROTEST

| 03/09/2013

2-vseslovenska-ljudska-vstaja_001Danes, 3. septembra 2013, ob 11. uri, je na ploščadi Trga republike, pred Državnim zborom, potekala javna protestna novinarska konferenca vstajniških gibanj in organizacij. Namen konference je bil izraziti podporo novemu protestnemu shodu, ki bo v četrtek, 5. septembra in odpreti ključne dileme upravljanja z državnim premoženjem.

Na novinarski konferenci so sodelovali Gibanje VLV, Odbor za pravično in solidarno družbo ter Solidarnost, Gibanje in stranka za trajnostni razvoj (TRS), Društvo slovenskih pisateljev, Koordinacija kulturnih kulturnih organizacij Slovenije (KOKS), Delavsko-punkerske univerza ter Iniciative za demokratični socializem (DPU, IDS) ter Gibanje SRP. Enotno sporočilo vseh prisotnih skupin je bilo, da je dovolj plenjenja skupnega premoženja in da podpirajo četrtkov protestni shod, ki ga je sprožilo sporno kadrovanje v državnih podjetjih.

Uroš Lubej je povedal, da v Sloveniji ni več demokracije, ampak dobili „pluralizem oligarhij.“ „Soočeni smo z mnoštvom plenilskih interesnih združb, ki izkoriščajo propadanje slovenskih političnih elit.“ Odgovornost za obrambo skupnega je po mnenju Lubeja padla na državljanke in državljane.

Marko Golob in dr. Andrej Rus sta opozorila, da „mnoga podjetja, v katerih ima država prevladujoči ali kontrolni delež, delujejo pod svojim potencialom“. Razlog je v katastrofalnem upravljanju teh podjetij, ki ga skrbi predvsem „zagotavljanje dobro plačanih služb za strankarske kadre in izčrpavanje denarnega toka podjetij za osebno in strankarsko plenjenje“.

Golob je dodal, da zaradi tega nastaja „izjemna narodnogospodarska škoda, zaostajanje v gospodarskem razvoju, demoralizacija zaposlenih in erozija splošne poslovne morale v družbi.“ Dr. Rus pa je opozoril, da Slovenija odkrito krši sprejete smernice OECD glede upravljanja državnih podjetij. „Neverjetna aroganca, s katero najvišji predstavniki vlade RS teptajo ta načela, pojasnjuje hitro upadanje ugleda Slovenije v svetu in njeno čedalje manjšo gospodarsko in investicijsko privlačnost.“ Golob in Rus sta med drugim zahtevala, da se razgali interesne skupine in da se postavijo „jasna merila glede izbora kadrov“. Zavzela sta se tudi za odstop najbolj odgovornih za to stanje, se pravi uprave in nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Lara Valič (TRS) je za to, da smo soočeni z mafijskim kadrovanjem, plenjenjem, sistemsko korupcijo, in pomanjkanjem demokracije obtožila vse stranke, ki so sedele v slovenskem parlamentu v zadnjih dvajsetih letih. Stranke „delujejo v interesu zasebnega kapitala, ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze“. „Kot državljanke in državljani naše države smo soodgovorni za stanje, vsekakor pa imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu,“ je še povedala Lara Valič in vse prebivalstvo pozvala, da se pridruži četrtkovemu shodu in s tem izrazi nasprotovanje političnemu kadrovanju in „tajkunsko-političnim-bančnim bandam“.

„Lopovi obtožujejo lopove, da so lopovi. Stiske velike večine državljanov iz vseh interesnih skupin pa postajajo nevzdržne,“ je bil oster Veno Taufer iz Društva slovenskih pisateljev. „Zahtevamo potrebne zakonske podlage, ki bodo omogočile vračanje protipravno pridobljenega premoženja v času tranzicije, zahtevamo potrebno zakonsko podlago za uveljavljanje obrnjenega dokaznega bremena (vsaj v davčni politiki) ter podpiramo prizadevanja mariborskih tožilcev za ukinjanje zemljiško knjižne hipoteke.“ Taufer je tudi podprl KPK v prizadevanjih za zakon, ki bo omogočil pregled premoženja tudi članom nadzornih odborov v vseh gospodarskih družbah in finančnih institucijah, ki so v večinski lasti države.

„Primer Gašpar Gašpar Mišič je še en pokazatelj, da slovenska država še naprej tone v terminalno gospodarsko, politično in moralno krizo,“ je prepričan Igor Koršič (KOKS). Opozarja na delovanje ljubljanskega župana Jankovića, ki podpira sporna delovanja Marka Jakliča in Gašparja Gašparja Mišića. Koršič je opozoril na pomanjkanje novega razvojnega modela, ki ga nihče niti več ne omenja. „Vlada, ki nima razvojnega koncepta, ponuja še več tistega, kar krizo proizvaja.“ Koršič se je zavzel za poseben resor, ki bo usklajeval akcijo za iztrebljanje korupcije ter formiranje kriznega parlamenta, ki bi bil sestavljen tudi iz predstavnikov civilne družbe. „Vlada naj del denarja, ki ga uporablja za svetovanje in usposabljanje svojih poslancev, raje nameni za delovanje tega kriznega parlamenta,“ je zaključil Koršič.

Luka Mesec (DPU, IDS) je opozoril, da se govor proti korupciji sedaj izkorišča za to, da sproži proces hitre privatizacije, ki pa je še hujše zlo. „Za izhod iz slepe ulice potrebujemo nekaj povsem drugega: potrebujemo demokratizacijo upravljanja z državno lastnino, saj bo le tako ta služila interesom zaposlenih in širše skupnosti.“ Mesec zato predlaga dvojni NE. „Ne korupciji v državnih podjetjih in Ne privatizacijam. Naš odgovor je demokratizacija.“

Remzo Skenderović (SRP) je poudaril, da se je kljub številnim pobudam spremenilo zelo malo. „Spremembe brez zamenjav sedanjih vodilnih struktur na vseh ravneh niso mogoče. Zato je potreben močan pritisk javnosti. Toliko časa pritiskajmo z legalnimi sredstvi, ki jih je veliko na voljo, le pogum je treba imeti, da bodo prisiljeni odstopiti. Pri tem je pomembna vloga in zgodovinska odgovornost ter ustvarjalna podpora medijev.“ Skenderović je prepričan, da je čas za to, da vodenje države prevzamejo novi ljudje.“

CELOTNE IZJAVE

Uroš Lubej (VLV):

Enotno sporočilo vseh tukaj prisotnih je, da imamo dovolj plenjenja skupnega premoženja in da gremo zato v četrtek na protestnih shod proti kadrovanju. V Sloveniji očitno več nimamo demokracije. Imamo pluralizem oligarhij. Soočeni smo z mnoštvom plenilskih interesnih združb, ki izkoriščajo propadanje slovenskih političnih elit. To ni več demokracija, to je pingvinokracija. Očitno je, da je ta vlada bodisi del pol-kriminalnih združb ali pa je povsem nemočna v obrambi pred temi združbami. In ker ni več močnega političnega branika pred tem plenjenjem, je odgovornost za obrambo države padla na vsakega izmed nas, navadnih državljank in državljanov. Zahtevamo transparentno, nekoruptivno, neklientelistično in od ozkih političnih interesov neodvisno kadrovanje in upravljanje z državnim premoženjem. Politiki nas dobesedno silijo, da gremo spet na ulice!” Zato gremo v četrtek, 5. septembra, ob 17. uri, spet pred državni zbor RS.”

Marko Golob in Andrej Rus (OPS in Solidarnost):

Mnoga podjetja, v katerih ima država prevladujoči ali kontrolni delež, delujejo pod svojim potencialom. Delno je za to kriva odsotnosti ali pomanjkljivost državnih razvojnih politik, v največji meri pa katastrofalno upravljanje teh podjetij. Upravljanje, ki ne zasleduje strateških in poslovnih ciljev, temveč skrbi predvsem za zagotavljanje dobro plačanih služb za strankarske kadre in izčrpavanje denarnega toka podjetij za osebno in strankarsko plenjenje.

Posledica je izjemna narodnogospodarska škoda, zaostajanje v gospodarskem razvoju, demoralizacija zaposlenih v teh podjetjih in erozija splošne poslovne morale v družbi.

Nenazadnje Slovenija s tako prakso upravljanja podjetij tudi odkrito krši sprejeta smernice upravljanja državnih podjetij, h katerim se je zavezala s članstvom v OECD. Neverjetna aroganca, s katero najvišji predstavniki vlade RS, od premierov, ministrov in strankarskih vodij, teptajo ta načela, ki pomenijo ne samo sprejeto obvezo, temveč predvsem najboljšo poslovno prakso, pojasnjuje hitro upadanje ugleda Slovenije v svetu in njeno čedalje manjšo gospodarsko in investicijsko privlačnost.

Zato zahtevamo, da se razgali, onemogoči in odstrani interesne skupine, ki so nam ugrabile državo, pokradle naše skupno premoženje, osiromašile prebivalstvo in vzele bodočnost mladim.

Zahtevamo, da državna podjetja upravljajo in vodijo strokovno in moralno najboljši in neoporečni ljudje. Zahtevamo jasna merila izbora kadrov, transparentne cilje za vsako od državnih podjetij in nedvoumno odgovornost za njihovo izvrševanje. Zahtevamo tako preglednost poslovanja, ki bo onemogočila plenjenje podjetij, ki bo v okviru zakona transparentna tako do države, davkoplačevalcev in investitorjev. Zahtevamo tako upravljanje podjetij kjer se direktor podjetja ne bo bal novih volitev, temveč le tega, da ne bo dosegel poslovnih ciljev in standardov poslovanja.

Zahtevamo, da vsi tisti, ki so neposredno krivi za tako stanje, tj., uprava in nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe nemudoma odstopijo. Zahtevamo pa tudi odgovornost ministrov, ki so s preseganjem svojih pooblastil nezakonito posegli v upravljanje podjetij.

Lara Valič in Matjaž Hanžek (TRS):

Gibanje in Stranka TRS sta bila ustanovljena pred dvema letoma, da bi skupaj z drugimi podobno mislečimi ustavili brezglavi padec v socialno razgrajeno in ekološko ogroženo prihodnost. Borimo se za pošteno, pravno in ekosocialno državo!

Državo so državljankam in državljanom ukradle, zaplenile finančne, gospodarske in politične »elite«, ki so:

 • mafijsko kadrovale;
 • omogočile sistemsko korupcijo;
 • sprejele zakone, ki so omogočili nebrzdano plenjenje in nepošteno prilaščanje družbenega premoženja;
 • indiferentne do demokratičnega odločanja.

Temu se je potrebno odločno upreti. Vse stranke, ki so bile v Državnem zboru RS v zadnjih dveh desetletjih so neposredni krivci, saj strežejo zgolj interesu zasebnega kapitala, ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze. Kot državljanke in državljani naše države smo soodgovorni za stanje, vsekakor pa imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu. Pozivamo državljanke in državljane, da se nam pridružijo na shodu „NE političnemu kadrovanju in NE tajkunsko-političnim-bančnim bandam“, ki bo v četrtek, 05.09.2013 ob 17.00 uri na Trgu Republike v Ljubljani.

Veno Taufer (DSP):

„Plenjenje premoženja slovenske družbe in države se brezsramno nadaljuje pred očmi vseh državljanov. Lopovi obtožujejo lopove, da so lopovi. Stiske velike večine državljanov iz vseh interesnih skupin postajajo nevzdržne.

Naše zahteve.

1. Zahtevamo jasno javno stališče vlade do sistemske in vsakršne korupcije v državi. Objavo odločnih ukrepov.

2. Zahtevamo potrebne zakonske podlage, ki bodo omogočile vračanje protipravno pridobljenega premoženja v času tranzicije

3. Zahtevamo potrebno zakonsko podlago za uveljavljanje obrnjenega dokaznega bremena (vsaj v davčni politiki).

4. Podpiramo prizadevanja mariborskih tožilcev za ukinjanje zemljiško knjižne hipoteke; podpiramo KPK v prizadevanjih za zakon, ki bo omogočil pregled premoženja tudi članom nadzornih odborov v vseh gospodarskih družbah in finančnih institucijah, ki so v večinski lasti države; in podpiramo vse pogumne tožilce in sodnike, ki si prizadevajo za razkrinkavanje in obsodbe v zadevah gospodarskega kriminala, korupcije in davčnih utaj.

5. Podpiramo tudi prizadevanje za ohranjanje visoko kakovostnega javnega zdravstva in za transparentno poslovanje v javnem zdravstvu.

K tem ciljem odločno vabimo vse interesne skupine civilne družbe od upokojencev do sindikatov, delavcev,šolnikov, kmetov, združenj za pravice mladine, bolnikov itn.“

Igor Koršič (KOKS):

„Primer Gašpar Gašpar Mišič je še en pokazatelj, da slovenska država še naprej tone v terminalno gospodarsko, politično in moralno krizo. Primer Mišič dokazuje, da državno lastnino neovirano in vsem na očeh uzurpira nekdo drug, se pravi strankarske, transstrankarske in nestrankarske mafijske naveze. Eden ključnih dokazov katastrofalnega moralnega in političnega stanja je delovanje Zorana Jankoviča, (podpora Jakliču in Mišiču), ki bi zaradi dokazane korupcije že zdavnaj moral biti odstranjen iz politike. Recesija se poglablja, letrošnji padec BDP – ja bo 3,5 %. Razvojni model iz osemdestih let se je izčpral. Novega ni in nihče ga niti ne omenja. Vlada, ki nima razvojnega koncepta, ponuja še več tistega, kar krizo proizvaja: “varčevalnih” posegov v plače, pokojnine in javno porabo. Opozicija napada, da vlada ne posega dovolj neizprosno v “privilegije” zaposlenih in upokojencev.  Ob tem vlada in stranke trošijo na stotisoče evrov za takoimenovano svetovanje in usposabljanje. Temeljni vzrok gospodarske krize v Sloveniji je nedelujoči politični sistem, ki so si ga prisvojile mafije. Če reazkroja ne bomo urgentno ustavili, nas čaka madžarski scenarij, dolgo obdobje janšističnega populizma.

Zahtevamo takojšnjo zaustavitev političnega kadrovanja!

Zahtevamo jasen in konkreten program za zatrtje politične mafije!

Zahtevamo, da vlada KPK in represivnim organom z ustreznimi, tudi finančnimi pogoji omogoči učinkovito delo!

Zahtevamo da se formira poseben resor, ki bo usklajeval akcijo za iztrebljanje korupcije.

Zahtevamo formiranje “kriznega parlamenta”!

To telo naj sestavljajo predstavniki civilne družbe in tistih strank, ki se zavedajo, da je poglavitni problem Slovenije nedelujoči demokratični sistem. Krizni parlament naj imenuje strokovna delovna telesa, ki bodo izdelala kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni razvojni program in predloge reform delov zakonodaje, ki se nanašajo na politični sistem, nadzorne funkcije in javno upravo. Vlada naj del denarja, ki ga uporablja za svetovanje in usposabljanje nameni delovanju deloovnih teles “kriznega parlamenta”. Predlogi razvojnih programov že obstajajo, vendar vlada še naprej stiska civilno družbo, ki se z njimi ukvarja. Recimo Zeleni preboj in Umanotera.“

Luka Mesec:

Ob imenovanju Gašparja Gašparja Mišiča za predsednika uprave Luke Koper se kot problematično izpostavlja predvsem politično kadrovanje in korupcijo, oboje skupaj pa služi kot argument proti državnemu lastništvu podjetij, torej kot argument za privatizacijo.

Vladajoči razredi in njegovi ideologi nas s tem tiščijo v slepo ulico. Če imamo na eni strani oligarihično mešetarjenje z državno lastnino, nam kot alternativo prodajajo privatizacijo, ki pa bi stanje iz številnih razlogov le še poslabšala. Naj navedem le štiri najbolj ključne:

1. Luka Koper je edino slovensko pristanišče in zato naravni monopol. V kolikor dovolimo privatizacijo, bomo omogočili stekanje rente naravnega monopola, ki bi morala pripasti širši skupnosti, v privatne žepe.

2. Kot edino slovensko pristanišče je Luka Koper infrstukturnega za tukanjšnje gopodarstvo.To pomeni, da so od Luke odvisna številna podjetja, ki bi jih s privatizacijo prepustili samovolji privatnih lastnikov.

3. Privatizacija ni in nikoli ni bila rešitev za korupcijo. Poglejmo samo primerljive tranzicijske države – javne lastnine tam praktično ni več, korupcije in klientelizma pa kot listja in trave!

4. In četrtič – zagovorniki vsesplošne privatizacije jo predstavljajo kot možnost za razvojni preboj. Naj gospodje pokažejo en primer periferne ali pol-periferne države, kot je Slovenija, ki ni davčna oaza in je doživela razvojni preboj z vsesplošno privatizacijo!

Skratka – soočeni smo z vsesplošno korupcijo in klientelizmom, a alternativa, ki nam jo ponujajo, je še veliko hujša. Za izhod iz slepe ulice potrebujemo nekaj povsem drugega: potrebujemo demokratizacijo upravljanja z državno lastnino, saj bo le tako ta služila interesom zaposlenih in širše skupnosti! Torej ne korupciji v državnih podjetjih in Ne privatizacijam – naš odgovor je demokratizacija!

Remzo Skenderović:

V tem letu smo spisali že petindvajset pisem s predlogi rešitev. Ali se je kaj spremenilo? Zelo malo. Zato mora ljudstvo vzeti vajeti v svoje roke, da ne bo prepozno. Spremembe brez zamenjav sedanjih vodilnih struktur na vseh ravneh niso mogoče. Sami se ne bojo umaknili, pa še sprejeli so take predpise, da jih je težko zamenjati po obstoječi zakonodaji, ki jo nočejo in ne želijo spremeniti tako, da bi omogočala širšo udeležbo državljanov pri upravljanju države. Zato je potreben močan pritisk javnosti. Prodajanje megle se mora ustaviti in nehati.

Pričakovati, da samo vstajniki nekaj naredijo je iluzorno. Začeti je treba na vseh ravneh, v občinah, v podjetjih v državni lasti, v vseh organih in organizacijah, nadzornih organih, javnih službah, zahtevati zamenjavo in brez izjeme odstop vseh tistih, ki svojega dela niso opravljali kot je treba in ki so zavozili poslovanje na svojem področju. Vsi mi, v svojem okolju, vemo kdo in kaj počne na posameznem področju. To je treba sedaj končno sankcionirati. Toliko časa pritiskajmo z legalnimi sredstvi, ki jih je veliko na voljo, le pogum je treba imeti, da bodo prisiljeni odstopiti. Pri tem je pomembna vloga in zgodovinska odgovornost ter ustvarjalna podpora medijev. Čas je za nove ljudi!

To je zadnja priložnost, da prevzamejo vodenje države novi ljudje.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (518)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 11/06/2014
 2. cialis vs viagra efficacy | 19/06/2014
 3. employment background check | 19/06/2014
 4. iherb coupon | 20/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb discount code | 20/06/2014
 7. iherb discount code | 20/06/2014
 8. otoplasty nyc | 21/06/2014
 9. My Homepage | 23/06/2014
 10. Escalate Internet | 23/06/2014
 11. play friv games | 25/06/2014
 12. free sex on cam | 27/06/2014
 13. buy cialis | 27/06/2014
 14. cialis 2 mg | 27/06/2014
 15. ??????????? ??????????? ? ?????? | 27/06/2014
 16. premature ejaculation stop start | 28/06/2014
 17. cialis viagra | 29/06/2014
 18. Cheapest Nikon d3200 price in India | 30/06/2014
 19. cialis vidal | 01/07/2014
 20. Throne Rush Gems gennerator | 01/07/2014
 21. How to Lose Weight | 02/07/2014
 22. prix cialis 5mg en pharmacie | 03/07/2014
 23. Dr Johan Venter Urologist Pretoria urospes | 03/07/2014
 24. Start | 03/07/2014
 25. Advogado familia | 03/07/2014
 26. Health | 04/07/2014
 27. Finance | 05/07/2014
 28. Liberty | 06/07/2014
 29. Herbal oils | 07/07/2014
 30. capture his heart review | 07/07/2014
 31. poplar table | 08/07/2014
 32. iherb coupon code | 08/07/2014
 33. Loteria de Santander Resultatos | 08/07/2014
 34. mark cobb | 08/07/2014
 35. Business | 09/07/2014
 36. iherb coupon | 09/07/2014
 37. vegetarian | 09/07/2014
 38. download from soundcloud | 09/07/2014
 39. iherb coupons | 10/07/2014
 40. prix cialis 2 5mg | 10/07/2014
 41. new books on lung cancer | 10/07/2014
 42. kolorowanki dla dzieci | 10/07/2014
 43. nice06000 | 10/07/2014
 44. Technology | 11/07/2014
 45. click here for license key | 11/07/2014
 46. clash of clans cheats | 11/07/2014
 47. Miami bankruptcy attorney | 11/07/2014
 48. soletanche | 11/07/2014
 49. Home | 11/07/2014
 50. clash of clans cheats | 12/07/2014
 51. wall art | 12/07/2014
 52. tadalafil en france | 12/07/2014
 53. Diindolylmethane | 12/07/2014
 54. Fashion | 12/07/2014
 55. listing house | 12/07/2014
 56. clash of clans cheats | 12/07/2014
 57. clash of clans hack | 13/07/2014
 58. clash of clans cheats | 13/07/2014
 59. fire rated downlights | 13/07/2014
 60. part time jobs | 13/07/2014
 61. clash of clans hack | 14/07/2014
 62. MQL Programming | 14/07/2014
 63. interior design home office | 14/07/2014
 64. alkaline water benefits | 14/07/2014
 65. free coins slotomania | 15/07/2014
 66. Financial | 15/07/2014
 67. plano roofing | 15/07/2014
 68. hentai | 16/07/2014
 69. stop | 16/07/2014
 70. Movemynt Products | 16/07/2014
 71. search engine optimisation | 16/07/2014
 72. tees | 16/07/2014
 73. Learn More | 16/07/2014
 74. how to last longer in bed sexually | 17/07/2014
 75. watch free movies online without downloading | 17/07/2014
 76. LINK M88 | 17/07/2014
 77. number 1 bad credit installment loans | 17/07/2014
 78. catsitters | 18/07/2014
 79. hyaluronic acid serum | 18/07/2014
 80. kangan water | 18/07/2014
 81. fairy tales grade 3 | 19/07/2014
 82. air duct cleaning 77018 | 19/07/2014
 83. cialis pamplemousse | 19/07/2014
 84. https://twitter.com/secretmoneysysx | 19/07/2014
 85. community | 19/07/2014
 86. cialis medicament effets secondaires | 19/07/2014
 87. the tao of badass | 19/07/2014
 88. Medical Daily | 20/07/2014
 89. liposuction | 20/07/2014
 90. Texas | 20/07/2014
 91. seo las vegas | 20/07/2014
 92. surveys for money | 20/07/2014
 93. DVLA Number Plates | 21/07/2014
 94. stallions for sale | 21/07/2014
 95. lampshades | 21/07/2014
 96. cialis 20mg lilly | 21/07/2014
 97. How can i make money fast | 21/07/2014
 98. internet marketing agency | 21/07/2014
 99. pay day loans without direct deposit required | 21/07/2014
 100. M88 | 21/07/2014
 101. szkolenia bhp Gliwice | 21/07/2014
 102. buying twitter followers | 21/07/2014
 103. clash of clans hack | 22/07/2014
 104. acn | 22/07/2014
 105. how to become an emt | 22/07/2014
 106. Party Shop | 22/07/2014
 107. etsy website design | 23/07/2014
 108. france | 23/07/2014
 109. berita hari ini | 23/07/2014
 110. massage therapy ceus | 23/07/2014
 111. check out this page | 23/07/2014
 112. badanie wariografem | 23/07/2014
 113. zasilek rodzinny kindergeld | 23/07/2014
 114. okna schuco | 24/07/2014
 115. coupe du monde 2018 | 24/07/2014
 116. acheter cialis original france | 25/07/2014
 117. M88 | 25/07/2014
 118. commercial cleaning services houston | 25/07/2014
 119. Wp Weekend Phoenix | 25/07/2014
 120. Slotomania Free Coins 2013 | 25/07/2014
 121. hefalimp cardijon | 25/07/2014
 122. wordpress remove malware | 26/07/2014
 123. real estate property for rent | 26/07/2014
 124. Joyería | 26/07/2014
 125. gratis freespin | 27/07/2014
 126. Youtube potty toilet training | 27/07/2014
 127. Learn about paydaytermloan uk | 27/07/2014
 128. get loans | 28/07/2014
 129. hidden object games | 28/07/2014
 130. oktakosanoli | 28/07/2014
 131. men fashion shirts | 28/07/2014
 132. Altieri Gilmore LLP Attorneys | 29/07/2014
 133. how to stay longer during intercourse videos | 29/07/2014
 134. EBP | 29/07/2014
 135. Best New Fantasy | 29/07/2014
 136. free medical billing software | 29/07/2014
 137. Kominki | 30/07/2014
 138. water ionizer reviews | 30/07/2014
 139. stomatolog wrzesnia | 30/07/2014
 140. win prizes like Wii and ipod, it's fast, easy and fun. join us | 30/07/2014
 141. vintage parts for 1967 chevy nova | 30/07/2014
 142. alkaline water ionizer | 30/07/2014
 143. wondershare video editor download | 30/07/2014
 144. autokary warszawa | 30/07/2014
 145. cialis generique canada | 30/07/2014
 146. Dog Bed | 30/07/2014
 147. Lead Magnets Package | 31/07/2014
 148. cialis 20mg en france | 31/07/2014
 149. chicken coop ideas | 31/07/2014
 150. free credit report government | 31/07/2014
 151. scmrgscvgxrfmgckg | 31/07/2014
 152. photography lessons | 31/07/2014
 153. acheter du cialis en ligne | 01/08/2014
 154. demonic possession | 01/08/2014
 155. qzdcgzscbfsdgvvhid | 01/08/2014
 156. Bariatric Surgery | 01/08/2014
 157. you can check here | 01/08/2014
 158. water ionizer | 01/08/2014
 159. The Expendables 3 (2014)(dvd5)(Nl subs) DVDSCR SAM TBS | 02/08/2014
 160. medicament cialis 5mg | 02/08/2014
 161. Find Out More | 02/08/2014
 162. linkedin.com | 02/08/2014
 163. Learn More | 02/08/2014
 164. liposuction chicago | 02/08/2014
 165. gcrmgskrfhxfsxg | 02/08/2014
 166. liposculpture nyc | 03/08/2014
 167. her comment is here | 03/08/2014
 168. encore coffee grinder by baratza | 04/08/2014
 169. premature ejaculation cialis | 04/08/2014
 170. Homepage des autors besuchen | 04/08/2014
 171. remxgxncbxvemdfchnf | 04/08/2014
 172. syracuse search engine optimization | 05/08/2014
 173. losing weight | 05/08/2014
 174. online slots | 05/08/2014
 175. the expendables 3 download kickass | 05/08/2014
 176. free download new The Expendables 3 | 06/08/2014
 177. check this out, | 06/08/2014
 178. hd The Expendables 3 download | 06/08/2014
 179. lucid dream | 06/08/2014
 180. music download | 07/08/2014
 181. download The Expendables 3 | 07/08/2014
 182. cialis cheap | 07/08/2014
 183. free download The Expendables 3 | 07/08/2014
 184. download hd The Expendables 3 | 07/08/2014
 185. download The Expendables 3 for free | 07/08/2014
 186. mediterranean diet lowers risk of diabetes | 07/08/2014
 187. commander cialis internet | 08/08/2014
 188. Rec Tec Grills | 08/08/2014
 189. Frontline Commando 2 cheats | 08/08/2014
 190. marilyn burns tribute | 08/08/2014
 191. seki clipper | 09/08/2014
 192. macarons kopen belgie | 09/08/2014
 193. rates of uk payday loan | 09/08/2014
 194. boligindretning | 09/08/2014
 195. travel budget | 10/08/2014
 196. stress | 10/08/2014
 197. commander cialis achat | 10/08/2014
 198. best calgary seo | 10/08/2014
 199. homepage | 11/08/2014
 200. antalya escort | 11/08/2014
 201. sexleksakr | 11/08/2014
 202. Buy vibrating excercise machine | 11/08/2014
 203. seo service | 11/08/2014
 204. no credit check payday loans | 11/08/2014
 205. Laptop Repair | 11/08/2014
 206. eye sunglasses | 11/08/2014
 207. szkolenia bhp | 12/08/2014
 208. warehouses in miami | 12/08/2014
 209. cialis principio attivo | 12/08/2014
 210. water ionizer | 12/08/2014
 211. splinter tweezers | 12/08/2014
 212. Best tanning Lotion | 12/08/2014
 213. fha loan Dunwoody | 13/08/2014
 214. Viagra | 13/08/2014
 215. business card printing paper | 13/08/2014
 216. epic fails | 13/08/2014
 217. ionized water | 13/08/2014
 218. sterling silver earrings | 13/08/2014
 219. paleo recipe book | 13/08/2014
 220. romanian women | 13/08/2014
 221. submit a press release | 13/08/2014
 222. automotive | 14/08/2014
 223. banned commercials | 14/08/2014
 224. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 225. Grafik Komputerowy | 14/08/2014
 226. kantor internetowy | 14/08/2014
 227. t shirts | 14/08/2014
 228. Get The Best Information | 15/08/2014
 229. hidden | 15/08/2014
 230. lovelady center website | 16/08/2014
 231. privacy pop bed tent | 16/08/2014
 232. cialis 5 mg quanto costa | 16/08/2014
 233. buy real pinterest repins | 16/08/2014
 234. NCBTMB provider listing | 16/08/2014
 235. bitcoin casino | 17/08/2014
 236. mmpr licensed producers mmpr licensed producers | 17/08/2014
 237. Water Heater Repair Denver | 17/08/2014
 238. jobs | 17/08/2014
 239. Fuck youtube | 17/08/2014
 240. nonfiction | 18/08/2014
 241. william hill free bet | 18/08/2014
 242. zobu implantu cenas | 18/08/2014
 243. cheap viagra | 18/08/2014
 244. INTERRACIAL | 18/08/2014
 245. Kamagra | 18/08/2014
 246. ??δ?? | 18/08/2014
 247. Eldridge Merkwan | 18/08/2014
 248. how to fix premature ejaculation naturally | 19/08/2014
 249. Alexander Begum personal injury | 19/08/2014
 250. License | 19/08/2014
 251. oral syringes for pets | 19/08/2014
 252. luftaufnahme | 19/08/2014
 253. Hermine Demar | 19/08/2014
 254. Robert Shumake | 19/08/2014
 255. Ogloszenia Rzeszów | 19/08/2014
 256. Online Coupons | 19/08/2014
 257. game reviews | 20/08/2014
 258. anal sex | 20/08/2014
 259. Slendera | 20/08/2014
 260. dublin massage | 20/08/2014
 261. Driving School Torquay | 20/08/2014
 262. houston search engine marketing | 20/08/2014
 263. sex massage | 20/08/2014
 264. indian makeup | 20/08/2014
 265. roz grammes | 20/08/2014
 266. FX Education & training | 20/08/2014
 267. cialis pubblicitГ  | 21/08/2014
 268. creditor | 21/08/2014
 269. click here | 21/08/2014
 270. hills home market reviews | 21/08/2014
 271. westwood college reviews | 21/08/2014
 272. Flight Tickets | 21/08/2014
 273. Bitcoin | 21/08/2014
 274. yaki onigiri | 22/08/2014
 275. beauty Salon | 22/08/2014
 276. Cheap Toll free 800 Numbers | 22/08/2014
 277. Become a cartoon! | 22/08/2014
 278. curso gratuito de bartender | 23/08/2014
 279. cheap ebikes | 23/08/2014
 280. Video Marketing Course | 23/08/2014
 281. erotik cam | 23/08/2014
 282. buy fb likes | 23/08/2014
 283. cigars | 23/08/2014
 284. cigar one | 23/08/2014
 285. Find Whos Calling | 23/08/2014
 286. buy cigars | 23/08/2014
 287. cuban cigars | 23/08/2014
 288. wedding photographer in boston ma | 23/08/2014
 289. buy ayahuasca | 23/08/2014
 290. cialis prezzi in farmacia | 24/08/2014
 291. This Article | 24/08/2014
 292. Quantum Leap Your Network Marketing Business | 24/08/2014
 293. instagram users search engine | 24/08/2014
 294. whale shop | 24/08/2014
 295. Viagra | 24/08/2014
 296. kargo | 24/08/2014
 297. LIve Scores | 24/08/2014
 298. see page | 24/08/2014
 299. Electrician Katy | 25/08/2014
 300. bay area overhead door | 25/08/2014
 301. Penis enlargement | 25/08/2014
 302. estrazioni lotto | 25/08/2014
 303. hair system replacement | 25/08/2014
 304. Tips Madden 15 strategy | 25/08/2014
 305. Handyman | 25/08/2014
 306. emily bronte biography | 26/08/2014
 307. best makeup brush | 26/08/2014
 308. emily bronte novels | 26/08/2014
 309. dbz movies | 26/08/2014
 310. sacred geometry | 26/08/2014
 311. cheap viagra | 26/08/2014
 312. CLASH OF CLANS GEMS CHEAT | 26/08/2014
 313. YEPI 123 | 26/08/2014
 314. Drywall Repair | 26/08/2014
 315. Faucet Repair | 26/08/2014
 316. emilio ferrari | 27/08/2014
 317. Discover More Here | 27/08/2014
 318. Process Servers | 27/08/2014
 319. shakeology reviews 2013 | 27/08/2014
 320. Appliance Repair Albuquerque New Mxeico | 27/08/2014
 321. cool android apps and games | 27/08/2014
 322. Flat Fee MLS Realtor IL | 27/08/2014
 323. Bakersfield CPR | 27/08/2014
 324. mental training: the art of life or death decision making | 27/08/2014
 325. site nasil kurulur | 27/08/2014
 326. baseball | 27/08/2014
 327. renta de autos en cancun | 27/08/2014
 328. renta de autos en cancun | 27/08/2014
 329. Mike Carter | 28/08/2014
 330. renta de autos en cancun | 28/08/2014
 331. irvine auto repair | 28/08/2014
 332. unblocked games | 28/08/2014
 333. pedicure chairs | 28/08/2014
 334. cialis marseille fr 2012 achat | 28/08/2014
 335. wholesale cosmetics | 28/08/2014
 336. on demand maid service new york city | 28/08/2014
 337. cna certification | 28/08/2014
 338. Criminal Lawyer | 28/08/2014
 339. Which Type of Mortgage Loan is Better? | 28/08/2014
 340. The easiest mortgage application you've ever seen! | 29/08/2014
 341. How much money do need to make to qualify for a home loan? | 29/08/2014
 342. diagnostic services | 29/08/2014
 343. Halifax Real Estate for sale | 29/08/2014
 344. coupon | 29/08/2014
 345. buy business voicemail | 29/08/2014
 346. Halifax Real Estate MLS | 29/08/2014
 347. fish oil supplements | 30/08/2014
 348. desktop computer reviews | 30/08/2014
 349. Viagra Pills | 30/08/2014
 350. viagra | 30/08/2014
 351. Alexandria Luchterhand | 30/08/2014
 352. yoga hong kong | 30/08/2014
 353. Payday loans | 30/08/2014
 354. address book xls template | 30/08/2014
 355. hydrating mask | 30/08/2014
 356. Viagra | 31/08/2014
 357. kastelahjat | 31/08/2014
 358. optimizare site | 31/08/2014
 359. iphone6 | 31/08/2014
 360. gold nutrition | 31/08/2014
 361. blowjob | 31/08/2014
 362. Bloomfield Twp | 01/09/2014
 363. pest control houston | 01/09/2014
 364. Konstantinos | 01/09/2014
 365. pest control houston | 01/09/2014
 366. appliance repair Cos Cob CT | 01/09/2014
 367. appliance repair in Bronx | 01/09/2014
 368. appliance repair in Yonkers NY | 01/09/2014
 369. Celebrity News | 01/09/2014
 370. Pain during sex | 01/09/2014
 371. appliance repair Greenwich | 01/09/2014
 372. Stempel online gestalten | 01/09/2014
 373. cialis tadalafil france | 02/09/2014
 374. Cialis | 02/09/2014
 375. porno | 02/09/2014
 376. free cialis | 02/09/2014
 377. African and Global Business | 02/09/2014
 378. Carefree appliance repair | 02/09/2014
 379. szkolenie bhp kraków | 02/09/2014
 380. architekci wnetrz kraków | 02/09/2014
 381. busy z Holandii do Polski | 02/09/2014
 382. ambien online | 02/09/2014
 383. viejas cachondas | 02/09/2014
 384. Baltasar sanchez haz | 03/09/2014
 385. cheap viagra | 03/09/2014
 386. buy xenical without prescription | 03/09/2014
 387. Chandler appliance repair | 03/09/2014
 388. buy adderall | 03/09/2014
 389. click here | 03/09/2014
 390. oxycontin online | 03/09/2014
 391. buy tramadol | 03/09/2014
 392. earn money on internet | 03/09/2014
 393. DECA | 03/09/2014
 394. Denver DUI Lawyer | 03/09/2014
 395. leer m?s | 03/09/2014
 396. click aqu? | 03/09/2014
 397. film izle | 04/09/2014
 398. notepad bluebox | 04/09/2014
 399. Locksmith Nottingham | 04/09/2014
 400. race cycler comp plan review | 04/09/2014
 401. cash for gold | 04/09/2014
 402. Tempe Glass Repair | 04/09/2014
 403. Pest Control Houston Texas | 05/09/2014
 404. tarot del amor | 05/09/2014
 405. natural face masks | 05/09/2014
 406. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 407. perth design | 05/09/2014
 408. Pest Control Houston Texas | 05/09/2014
 409. tinder sprueche | 05/09/2014
 410. best pay day loans | 05/09/2014
 411. Marijuana seeds canada | 05/09/2014
 412. FanDuel Promo Code | 05/09/2014
 413. air conditioning sherman oaks | 06/09/2014
 414. how to get my ex back | 06/09/2014
 415. freeslots | 06/09/2014
 416. reception lehnga | 06/09/2014
 417. the official dsa theory test for car drivers and the official highway code 2012 pdf | 06/09/2014
 418. germantown sunroom | 06/09/2014
 419. drug detox ct | 06/09/2014
 420. HOSTING TERBAIK UNTUK BISNIS ONLINE PROFESIONAL | 07/09/2014
 421. arlington sunroom | 07/09/2014
 422. sunroom arlington | 07/09/2014
 423. Plus Size Lingerie | 07/09/2014
 424. teen social network | 07/09/2014
 425. m?s informaci?n | 07/09/2014
 426. Persewaan Elf surabaya | 07/09/2014
 427. buy ambien | 07/09/2014
 428. buy adderall xr | 07/09/2014
 429. top rated gold ira companies | 07/09/2014
 430. nether cheats | 07/09/2014
 431. recommanded cheat | 07/09/2014
 432. Sinisterly - Advanced Hacking Methods | 07/09/2014
 433. Hello Kitty iPad Cover | 07/09/2014
 434. livejasmin hack avis | 08/09/2014
 435. cialis | 08/09/2014
 436. kitchen fitters sheffield | 08/09/2014
 437. experience gifts for men | 08/09/2014
 438. kitchen fitters barnsley | 08/09/2014
 439. free sex | 08/09/2014
 440. celebrity leaked photos | 08/09/2014
 441. Mobile Window Tinting | 08/09/2014
 442. ios hack | 08/09/2014
 443. bdoutdoors | 08/09/2014
 444. biuro rachunkowe w krakowie | 08/09/2014
 445. banana blue | 08/09/2014
 446. inventory | 08/09/2014
 447. arch linux wallpaper 1366x768 | 08/09/2014
 448. Witherspoon Locksmith | 09/09/2014
 449. CTRIBAT | 09/09/2014
 450. Elephant Art | 09/09/2014
 451. digital marketing agency | 09/09/2014
 452. perth seo company | 09/09/2014
 453. Criminal Lawyer Toronto | 09/09/2014
 454. sell house fast arizona | 10/09/2014
 455. Aspergers | 10/09/2014
 456. Cialis | 10/09/2014
 457. Galaxy s5 case | 10/09/2014
 458. Dan Schlosberg | 10/09/2014
 459. hybrid 5c phone cases | 10/09/2014
 460. perth website design | 10/09/2014
 461. legal separation | 10/09/2014
 462. cerrajeros murcia urgentes | 11/09/2014
 463. FUCK YOU SCAMMER | 11/09/2014
 464. loyal 9 reviews | 11/09/2014
 465. online casino | 11/09/2014
 466. click here | 11/09/2014
 467. Ways to Get Netflix without a Credit Card | 11/09/2014
 468. Teen porn | 11/09/2014
 469. slimming | 11/09/2014
 470. Farmacia por internet | 11/09/2014
 471. arkitekter | 11/09/2014
 472. tas murmer | 11/09/2014
 473. plymouth bjj | 12/09/2014
 474. Hiking Sticks | 12/09/2014
 475. payday loans | 12/09/2014
 476. get soundcloud plays and likes | 12/09/2014
 477. Gambling | 12/09/2014
 478. swap games | 12/09/2014
 479. descuentos peru | 12/09/2014
 480. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 481. Elizabeth Hapner | 13/09/2014
 482. Learn Hacking Tutorials | 13/09/2014
 483. Webpage | 13/09/2014
 484. gum ball machines | 13/09/2014
 485. apartamenty wroclaw | 13/09/2014
 486. after effects templates | 13/09/2014
 487. Awesome Self publishing blog | 13/09/2014
 488. quick extender | 13/09/2014
 489. prêt sur salaire | 13/09/2014
 490. Recommended Reading | 14/09/2014
 491. free money | 14/09/2014
 492. drugs | 14/09/2014
 493. Gulf Shores Rentals | 14/09/2014
 494. Guia de negocios | 14/09/2014
 495. js | 14/09/2014
 496. seo uzmanı | 14/09/2014
 497. Asian escorts London | 14/09/2014
 498. Livejasmin Hack | 15/09/2014
 499. Business Directory | 15/09/2014
 500. our website | 15/09/2014
 501. Baton Rouge Movers | 15/09/2014
 502. roofers in fort worth texas | 15/09/2014
 503. online flashcards | 15/09/2014
 504. online flashcards | 15/09/2014
 505. clean your pc | 15/09/2014
 506. Natividad Nuce | 16/09/2014
 507. Newport Beach | 16/09/2014
 508. Hair Transplant | 16/09/2014
 509. betboo | 16/09/2014
 510. betboo | 16/09/2014
 511. calculateur distance | 16/09/2014
 512. video 360 interactive | 16/09/2014
 513. Office Cleaning Sydney | 16/09/2014
 514. Paperless Solutions | 16/09/2014
 515. vince stanzione | 16/09/2014
 516. betboo | 17/09/2014
 517. league of legends coaching | 17/09/2014
 1. v odtoke z njimi pravi:

  TAKO SE REČE!!!

  Za to gre, le še za to, ali bomo zmagali in preživeli ali pa bo banda zmagala in bomo pocrkali kot sužnji. Tega se zavedajmo ko gremo v bitko za nas in naše otroke ter vnuke!
  Brez milosti bo zato jim povejmo glasno.

  GOTOVI STE!