DOVOLJ JE PLENJENJA – VSTAJNIŠKA GIBANJA ENOTNO IN Z JASNO ZAHTEVO NA ČETRTKOV PROTEST

| 03/09/2013

2-vseslovenska-ljudska-vstaja_001Danes, 3. septembra 2013, ob 11. uri, je na ploščadi Trga republike, pred Državnim zborom, potekala javna protestna novinarska konferenca vstajniških gibanj in organizacij. Namen konference je bil izraziti podporo novemu protestnemu shodu, ki bo v četrtek, 5. septembra in odpreti ključne dileme upravljanja z državnim premoženjem.

Na novinarski konferenci so sodelovali Gibanje VLV, Odbor za pravično in solidarno družbo ter Solidarnost, Gibanje in stranka za trajnostni razvoj (TRS), Društvo slovenskih pisateljev, Koordinacija kulturnih kulturnih organizacij Slovenije (KOKS), Delavsko-punkerske univerza ter Iniciative za demokratični socializem (DPU, IDS) ter Gibanje SRP. Enotno sporočilo vseh prisotnih skupin je bilo, da je dovolj plenjenja skupnega premoženja in da podpirajo četrtkov protestni shod, ki ga je sprožilo sporno kadrovanje v državnih podjetjih.

Uroš Lubej je povedal, da v Sloveniji ni več demokracije, ampak dobili „pluralizem oligarhij.“ „Soočeni smo z mnoštvom plenilskih interesnih združb, ki izkoriščajo propadanje slovenskih političnih elit.“ Odgovornost za obrambo skupnega je po mnenju Lubeja padla na državljanke in državljane.

Marko Golob in dr. Andrej Rus sta opozorila, da „mnoga podjetja, v katerih ima država prevladujoči ali kontrolni delež, delujejo pod svojim potencialom“. Razlog je v katastrofalnem upravljanju teh podjetij, ki ga skrbi predvsem „zagotavljanje dobro plačanih služb za strankarske kadre in izčrpavanje denarnega toka podjetij za osebno in strankarsko plenjenje“.

Golob je dodal, da zaradi tega nastaja „izjemna narodnogospodarska škoda, zaostajanje v gospodarskem razvoju, demoralizacija zaposlenih in erozija splošne poslovne morale v družbi.“ Dr. Rus pa je opozoril, da Slovenija odkrito krši sprejete smernice OECD glede upravljanja državnih podjetij. „Neverjetna aroganca, s katero najvišji predstavniki vlade RS teptajo ta načela, pojasnjuje hitro upadanje ugleda Slovenije v svetu in njeno čedalje manjšo gospodarsko in investicijsko privlačnost.“ Golob in Rus sta med drugim zahtevala, da se razgali interesne skupine in da se postavijo „jasna merila glede izbora kadrov“. Zavzela sta se tudi za odstop najbolj odgovornih za to stanje, se pravi uprave in nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe (SOD).

Lara Valič (TRS) je za to, da smo soočeni z mafijskim kadrovanjem, plenjenjem, sistemsko korupcijo, in pomanjkanjem demokracije obtožila vse stranke, ki so sedele v slovenskem parlamentu v zadnjih dvajsetih letih. Stranke „delujejo v interesu zasebnega kapitala, ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze“. „Kot državljanke in državljani naše države smo soodgovorni za stanje, vsekakor pa imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu,“ je še povedala Lara Valič in vse prebivalstvo pozvala, da se pridruži četrtkovemu shodu in s tem izrazi nasprotovanje političnemu kadrovanju in „tajkunsko-političnim-bančnim bandam“.

„Lopovi obtožujejo lopove, da so lopovi. Stiske velike večine državljanov iz vseh interesnih skupin pa postajajo nevzdržne,“ je bil oster Veno Taufer iz Društva slovenskih pisateljev. „Zahtevamo potrebne zakonske podlage, ki bodo omogočile vračanje protipravno pridobljenega premoženja v času tranzicije, zahtevamo potrebno zakonsko podlago za uveljavljanje obrnjenega dokaznega bremena (vsaj v davčni politiki) ter podpiramo prizadevanja mariborskih tožilcev za ukinjanje zemljiško knjižne hipoteke.“ Taufer je tudi podprl KPK v prizadevanjih za zakon, ki bo omogočil pregled premoženja tudi članom nadzornih odborov v vseh gospodarskih družbah in finančnih institucijah, ki so v večinski lasti države.

„Primer Gašpar Gašpar Mišič je še en pokazatelj, da slovenska država še naprej tone v terminalno gospodarsko, politično in moralno krizo,“ je prepričan Igor Koršič (KOKS). Opozarja na delovanje ljubljanskega župana Jankovića, ki podpira sporna delovanja Marka Jakliča in Gašparja Gašparja Mišića. Koršič je opozoril na pomanjkanje novega razvojnega modela, ki ga nihče niti več ne omenja. „Vlada, ki nima razvojnega koncepta, ponuja še več tistega, kar krizo proizvaja.“ Koršič se je zavzel za poseben resor, ki bo usklajeval akcijo za iztrebljanje korupcije ter formiranje kriznega parlamenta, ki bi bil sestavljen tudi iz predstavnikov civilne družbe. „Vlada naj del denarja, ki ga uporablja za svetovanje in usposabljanje svojih poslancev, raje nameni za delovanje tega kriznega parlamenta,“ je zaključil Koršič.

Luka Mesec (DPU, IDS) je opozoril, da se govor proti korupciji sedaj izkorišča za to, da sproži proces hitre privatizacije, ki pa je še hujše zlo. „Za izhod iz slepe ulice potrebujemo nekaj povsem drugega: potrebujemo demokratizacijo upravljanja z državno lastnino, saj bo le tako ta služila interesom zaposlenih in širše skupnosti.“ Mesec zato predlaga dvojni NE. „Ne korupciji v državnih podjetjih in Ne privatizacijam. Naš odgovor je demokratizacija.“

Remzo Skenderović (SRP) je poudaril, da se je kljub številnim pobudam spremenilo zelo malo. „Spremembe brez zamenjav sedanjih vodilnih struktur na vseh ravneh niso mogoče. Zato je potreben močan pritisk javnosti. Toliko časa pritiskajmo z legalnimi sredstvi, ki jih je veliko na voljo, le pogum je treba imeti, da bodo prisiljeni odstopiti. Pri tem je pomembna vloga in zgodovinska odgovornost ter ustvarjalna podpora medijev.“ Skenderović je prepričan, da je čas za to, da vodenje države prevzamejo novi ljudje.“

CELOTNE IZJAVE

Uroš Lubej (VLV):

Enotno sporočilo vseh tukaj prisotnih je, da imamo dovolj plenjenja skupnega premoženja in da gremo zato v četrtek na protestnih shod proti kadrovanju. V Sloveniji očitno več nimamo demokracije. Imamo pluralizem oligarhij. Soočeni smo z mnoštvom plenilskih interesnih združb, ki izkoriščajo propadanje slovenskih političnih elit. To ni več demokracija, to je pingvinokracija. Očitno je, da je ta vlada bodisi del pol-kriminalnih združb ali pa je povsem nemočna v obrambi pred temi združbami. In ker ni več močnega političnega branika pred tem plenjenjem, je odgovornost za obrambo države padla na vsakega izmed nas, navadnih državljank in državljanov. Zahtevamo transparentno, nekoruptivno, neklientelistično in od ozkih političnih interesov neodvisno kadrovanje in upravljanje z državnim premoženjem. Politiki nas dobesedno silijo, da gremo spet na ulice!” Zato gremo v četrtek, 5. septembra, ob 17. uri, spet pred državni zbor RS.”

Marko Golob in Andrej Rus (OPS in Solidarnost):

Mnoga podjetja, v katerih ima država prevladujoči ali kontrolni delež, delujejo pod svojim potencialom. Delno je za to kriva odsotnosti ali pomanjkljivost državnih razvojnih politik, v največji meri pa katastrofalno upravljanje teh podjetij. Upravljanje, ki ne zasleduje strateških in poslovnih ciljev, temveč skrbi predvsem za zagotavljanje dobro plačanih služb za strankarske kadre in izčrpavanje denarnega toka podjetij za osebno in strankarsko plenjenje.

Posledica je izjemna narodnogospodarska škoda, zaostajanje v gospodarskem razvoju, demoralizacija zaposlenih v teh podjetjih in erozija splošne poslovne morale v družbi.

Nenazadnje Slovenija s tako prakso upravljanja podjetij tudi odkrito krši sprejeta smernice upravljanja državnih podjetij, h katerim se je zavezala s članstvom v OECD. Neverjetna aroganca, s katero najvišji predstavniki vlade RS, od premierov, ministrov in strankarskih vodij, teptajo ta načela, ki pomenijo ne samo sprejeto obvezo, temveč predvsem najboljšo poslovno prakso, pojasnjuje hitro upadanje ugleda Slovenije v svetu in njeno čedalje manjšo gospodarsko in investicijsko privlačnost.

Zato zahtevamo, da se razgali, onemogoči in odstrani interesne skupine, ki so nam ugrabile državo, pokradle naše skupno premoženje, osiromašile prebivalstvo in vzele bodočnost mladim.

Zahtevamo, da državna podjetja upravljajo in vodijo strokovno in moralno najboljši in neoporečni ljudje. Zahtevamo jasna merila izbora kadrov, transparentne cilje za vsako od državnih podjetij in nedvoumno odgovornost za njihovo izvrševanje. Zahtevamo tako preglednost poslovanja, ki bo onemogočila plenjenje podjetij, ki bo v okviru zakona transparentna tako do države, davkoplačevalcev in investitorjev. Zahtevamo tako upravljanje podjetij kjer se direktor podjetja ne bo bal novih volitev, temveč le tega, da ne bo dosegel poslovnih ciljev in standardov poslovanja.

Zahtevamo, da vsi tisti, ki so neposredno krivi za tako stanje, tj., uprava in nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe nemudoma odstopijo. Zahtevamo pa tudi odgovornost ministrov, ki so s preseganjem svojih pooblastil nezakonito posegli v upravljanje podjetij.

Lara Valič in Matjaž Hanžek (TRS):

Gibanje in Stranka TRS sta bila ustanovljena pred dvema letoma, da bi skupaj z drugimi podobno mislečimi ustavili brezglavi padec v socialno razgrajeno in ekološko ogroženo prihodnost. Borimo se za pošteno, pravno in ekosocialno državo!

Državo so državljankam in državljanom ukradle, zaplenile finančne, gospodarske in politične »elite«, ki so:

  • mafijsko kadrovale;
  • omogočile sistemsko korupcijo;
  • sprejele zakone, ki so omogočili nebrzdano plenjenje in nepošteno prilaščanje družbenega premoženja;
  • indiferentne do demokratičnega odločanja.

Temu se je potrebno odločno upreti. Vse stranke, ki so bile v Državnem zboru RS v zadnjih dveh desetletjih so neposredni krivci, saj strežejo zgolj interesu zasebnega kapitala, ki se neovirano prenaša tudi v davčne oaze. Kot državljanke in državljani naše države smo soodgovorni za stanje, vsekakor pa imamo pravico in dolžnost zahtevati odgovornost od vseh tistih, ki upravljajo z našo državo v našem imenu. Pozivamo državljanke in državljane, da se nam pridružijo na shodu „NE političnemu kadrovanju in NE tajkunsko-političnim-bančnim bandam“, ki bo v četrtek, 05.09.2013 ob 17.00 uri na Trgu Republike v Ljubljani.

Veno Taufer (DSP):

„Plenjenje premoženja slovenske družbe in države se brezsramno nadaljuje pred očmi vseh državljanov. Lopovi obtožujejo lopove, da so lopovi. Stiske velike večine državljanov iz vseh interesnih skupin postajajo nevzdržne.

Naše zahteve.

1. Zahtevamo jasno javno stališče vlade do sistemske in vsakršne korupcije v državi. Objavo odločnih ukrepov.

2. Zahtevamo potrebne zakonske podlage, ki bodo omogočile vračanje protipravno pridobljenega premoženja v času tranzicije

3. Zahtevamo potrebno zakonsko podlago za uveljavljanje obrnjenega dokaznega bremena (vsaj v davčni politiki).

4. Podpiramo prizadevanja mariborskih tožilcev za ukinjanje zemljiško knjižne hipoteke; podpiramo KPK v prizadevanjih za zakon, ki bo omogočil pregled premoženja tudi članom nadzornih odborov v vseh gospodarskih družbah in finančnih institucijah, ki so v večinski lasti države; in podpiramo vse pogumne tožilce in sodnike, ki si prizadevajo za razkrinkavanje in obsodbe v zadevah gospodarskega kriminala, korupcije in davčnih utaj.

5. Podpiramo tudi prizadevanje za ohranjanje visoko kakovostnega javnega zdravstva in za transparentno poslovanje v javnem zdravstvu.

K tem ciljem odločno vabimo vse interesne skupine civilne družbe od upokojencev do sindikatov, delavcev,šolnikov, kmetov, združenj za pravice mladine, bolnikov itn.“

Igor Koršič (KOKS):

„Primer Gašpar Gašpar Mišič je še en pokazatelj, da slovenska država še naprej tone v terminalno gospodarsko, politično in moralno krizo. Primer Mišič dokazuje, da državno lastnino neovirano in vsem na očeh uzurpira nekdo drug, se pravi strankarske, transstrankarske in nestrankarske mafijske naveze. Eden ključnih dokazov katastrofalnega moralnega in političnega stanja je delovanje Zorana Jankoviča, (podpora Jakliču in Mišiču), ki bi zaradi dokazane korupcije že zdavnaj moral biti odstranjen iz politike. Recesija se poglablja, letrošnji padec BDP – ja bo 3,5 %. Razvojni model iz osemdestih let se je izčpral. Novega ni in nihče ga niti ne omenja. Vlada, ki nima razvojnega koncepta, ponuja še več tistega, kar krizo proizvaja: “varčevalnih” posegov v plače, pokojnine in javno porabo. Opozicija napada, da vlada ne posega dovolj neizprosno v “privilegije” zaposlenih in upokojencev.  Ob tem vlada in stranke trošijo na stotisoče evrov za takoimenovano svetovanje in usposabljanje. Temeljni vzrok gospodarske krize v Sloveniji je nedelujoči politični sistem, ki so si ga prisvojile mafije. Če reazkroja ne bomo urgentno ustavili, nas čaka madžarski scenarij, dolgo obdobje janšističnega populizma.

Zahtevamo takojšnjo zaustavitev političnega kadrovanja!

Zahtevamo jasen in konkreten program za zatrtje politične mafije!

Zahtevamo, da vlada KPK in represivnim organom z ustreznimi, tudi finančnimi pogoji omogoči učinkovito delo!

Zahtevamo da se formira poseben resor, ki bo usklajeval akcijo za iztrebljanje korupcije.

Zahtevamo formiranje “kriznega parlamenta”!

To telo naj sestavljajo predstavniki civilne družbe in tistih strank, ki se zavedajo, da je poglavitni problem Slovenije nedelujoči demokratični sistem. Krizni parlament naj imenuje strokovna delovna telesa, ki bodo izdelala kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni razvojni program in predloge reform delov zakonodaje, ki se nanašajo na politični sistem, nadzorne funkcije in javno upravo. Vlada naj del denarja, ki ga uporablja za svetovanje in usposabljanje nameni delovanju deloovnih teles “kriznega parlamenta”. Predlogi razvojnih programov že obstajajo, vendar vlada še naprej stiska civilno družbo, ki se z njimi ukvarja. Recimo Zeleni preboj in Umanotera.“

Luka Mesec:

Ob imenovanju Gašparja Gašparja Mišiča za predsednika uprave Luke Koper se kot problematično izpostavlja predvsem politično kadrovanje in korupcijo, oboje skupaj pa služi kot argument proti državnemu lastništvu podjetij, torej kot argument za privatizacijo.

Vladajoči razredi in njegovi ideologi nas s tem tiščijo v slepo ulico. Če imamo na eni strani oligarihično mešetarjenje z državno lastnino, nam kot alternativo prodajajo privatizacijo, ki pa bi stanje iz številnih razlogov le še poslabšala. Naj navedem le štiri najbolj ključne:

1. Luka Koper je edino slovensko pristanišče in zato naravni monopol. V kolikor dovolimo privatizacijo, bomo omogočili stekanje rente naravnega monopola, ki bi morala pripasti širši skupnosti, v privatne žepe.

2. Kot edino slovensko pristanišče je Luka Koper infrstukturnega za tukanjšnje gopodarstvo.To pomeni, da so od Luke odvisna številna podjetja, ki bi jih s privatizacijo prepustili samovolji privatnih lastnikov.

3. Privatizacija ni in nikoli ni bila rešitev za korupcijo. Poglejmo samo primerljive tranzicijske države – javne lastnine tam praktično ni več, korupcije in klientelizma pa kot listja in trave!

4. In četrtič – zagovorniki vsesplošne privatizacije jo predstavljajo kot možnost za razvojni preboj. Naj gospodje pokažejo en primer periferne ali pol-periferne države, kot je Slovenija, ki ni davčna oaza in je doživela razvojni preboj z vsesplošno privatizacijo!

Skratka – soočeni smo z vsesplošno korupcijo in klientelizmom, a alternativa, ki nam jo ponujajo, je še veliko hujša. Za izhod iz slepe ulice potrebujemo nekaj povsem drugega: potrebujemo demokratizacijo upravljanja z državno lastnino, saj bo le tako ta služila interesom zaposlenih in širše skupnosti! Torej ne korupciji v državnih podjetjih in Ne privatizacijam – naš odgovor je demokratizacija!

Remzo Skenderović:

V tem letu smo spisali že petindvajset pisem s predlogi rešitev. Ali se je kaj spremenilo? Zelo malo. Zato mora ljudstvo vzeti vajeti v svoje roke, da ne bo prepozno. Spremembe brez zamenjav sedanjih vodilnih struktur na vseh ravneh niso mogoče. Sami se ne bojo umaknili, pa še sprejeli so take predpise, da jih je težko zamenjati po obstoječi zakonodaji, ki jo nočejo in ne želijo spremeniti tako, da bi omogočala širšo udeležbo državljanov pri upravljanju države. Zato je potreben močan pritisk javnosti. Prodajanje megle se mora ustaviti in nehati.

Pričakovati, da samo vstajniki nekaj naredijo je iluzorno. Začeti je treba na vseh ravneh, v občinah, v podjetjih v državni lasti, v vseh organih in organizacijah, nadzornih organih, javnih službah, zahtevati zamenjavo in brez izjeme odstop vseh tistih, ki svojega dela niso opravljali kot je treba in ki so zavozili poslovanje na svojem področju. Vsi mi, v svojem okolju, vemo kdo in kaj počne na posameznem področju. To je treba sedaj končno sankcionirati. Toliko časa pritiskajmo z legalnimi sredstvi, ki jih je veliko na voljo, le pogum je treba imeti, da bodo prisiljeni odstopiti. Pri tem je pomembna vloga in zgodovinska odgovornost ter ustvarjalna podpora medijev. Čas je za nove ljudi!

To je zadnja priložnost, da prevzamejo vodenje države novi ljudje.

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.