DOLGOVI OBČIN: MESTNA OBČINA NOVO MESTO MED MANJ ZADOLŽENIMI

| 09/07/2012

Mestna občina Novo mesto je skupaj s svojimi javnimi zavodi in javnimi podjetji po podatkih ministrstva za finance med manj zadolženimi mestnimi občinami v Sloveniji. Med enajstimi občinami je glede na število prebivalcev na osmem mestu, glede na absolutne zneske pa na sedmem mestu.

31. decembra 2011 je imela Mestna občina Novo mesto (skupaj z javnimi zavodi in javnimi podjetji) za 13.747.130,16 evrov kreditov. Glede na leto 2010 je dolg povečala, saj je leta konec leta 2010 dolg znašal 12.255.372,46 evrov.

V absolutnem smislu je najbolj zadolžena Ljubljana (216,3 milijone), sledi Koper (55,9 milijona), Maribor (47,9), Celje (33,4), Kranj (17,9), Velenje (15,7), Novo mesto (13,7), Murska Soboto (8,4), Slovenj Gradec (5,6) in Nova Gorica (4).

Mestna občina Novo mesto ima dobrih 36 tisoč prebivalcev (po podatkih Statističnega urada iz leta 2010 je imela 36.182 prebivalcev). To pomeni, da je dolg občana Mestne občine Novo mesto konec leta 2011 znašal 379,94 evrov.

Glede na število prebivalcev je najbolj zadolžena Mestna občina Koper (1064,37 evrov). Sledi Ljubljana (772,29), Celje (685,49), Velenje (477,27), Ptuj (448,74), Murska Sobota (435,10), Maribor (428,96), Novo mesto (379,94), Slovenj Gradec (335,21), Kranj (326,45) in Nova Gorica (126,34).

Zadolženost slovenskih mestnih občin.

Zadolženost slovenskih mestnih občin glede na število prebivalcev.

Zadolženost občin redno spremljajo na ministrstvu za finance. Ugotovili so, da se je zadolženost slovenskih občin v primerjavi s predhodnim letom povečala za 12 % in znaša skupaj 624 milijonov evrov. Prihodki občin so se, po drugi strani prvič doslej zmanjšali, in sicer za 5,7 %. Znašajo 2.061.173.031 evrov. Dolg vseh občin predstavlja 1,75 % bruto domačega proizvoda, njegov delež se je lani povečal za 11,46 %, ob upoštevanju zadolžitve pravnih oseb pa zadolženost lokalne ravni predstavlja 2,26 % bruto domačega proizvoda in se je v primerjavi z letom prej povečala za 9,18 %.

V lanskem letu se je novo zadolžilo 79 občin v skupni vrednosti 106.849.075 evrov. Od tega je 74 občin najelo kredit za izvrševanje proračuna za investicije, pet za sredstva sofinanciranja investicij iz proračuna Evropske unije.

Struktura dolga je naslednja: dolgoročni krediti predstavljajo 94,22 % celote. Ostalo so finančni najemi (4,6 %), blagovni krediti (0,30 %) in kratkoročni krediti (0,88 %). Kljub vsakoletnemu povečevanju obsega zadolženosti stanje ni kritično, saj povprečna zadolženost občin, ki so se lani zadolžile, znaša 5,37 % njihovih prihodkov (zakonska meja je 8 %). Večino (58 %) dolga slovenskih občin predstavljajo dolgovi občin iz treh statističnih regij, in sicer Osrednjeslovenske, Podravske in Savinjske. Najmanjšo zadolženost izkazujejo občine iz Zasavske in Goriške regije.

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.