DEKLARACIJA O SVOBODI LJUDSTVA

| 30/11/2012

S to deklaracijo razglašamo, da ima v svobodni Sloveniji ljudstvo in le ono samo trajno in neodtujljivo pravico, da lahko kadar koli razpusti državni zbor in s tem vlado.

Obstaja samo en trajni politični mandat. Obstaja samo en trajni politični privilegij. Obstaja samo ena oblast, ki nikoli ne more biti vržena s prestola. In to je svoboda ljudstva, da vlada samemu sebi.

Oblast temelji v volji ljudstva, da se združi v skupnost ter v pravici posameznika, da svobodno, upoštevajoč svobodo drugega, upravlja s svojim življenjem. Zato ima ljudstvo pravico, da izbere parlament, ki bo skladen z njegovo voljo in bo deloval za uresničevanje njegovih interesov.

Prav tako pa obstaja trajna in neodtujljiva pravica ljudstva, da odstrani in zamenja parlament, in s tem vlado, ki sta zlorabila njegovo zaupanje ali nista uveljavila ljudske volje. Ta pravica ni in ne more biti časovno določena ali omejena, niti ne more biti odvisna od katerega koli nedotakljivega političnega mandata ali od katerega koli nedotakljivega oblastnega privilegija.

Vsaka drugačna rešitev upravljanja države je zgolj in nič več kot le nova oblika suženjstva.

Poslanci nikoli več ne bodo odločali o svoji ohranitvi ali svoji razpustitvi. Parlamentu odvzemamo vsako možnost, da pri svojem ravnanju postavlja pod vprašaj svobodno odločitev ljudstva in njegove trajne interese in jih podreja lastnim interesom in koristim.

Nekoč, ko se je prvič prebujala svobodna Evropa, je parlament prisilil vladarja, da le-ta omeji svojo oblastno moč. Prvič ga je prisil, da se podredi parlamentu in postane le izvrševalec njegove volje. Danes ljudstvo Slovenije v imenu svoje lastne svobode omejuje moč parlamenta in vsakega drugega zastopnika ljudske suverenosti in si jih dokončno podreja in jih postavlja le za vedno odstavljivega izvrševalca lastne volje.

V Novem mestu, 30. novembra 2012

 

Oznake:

Rubrika: UPOR 2012

Komentiranje je zaključeno.