V ŽIVO: IZ LEGLA NOVOMEŠKEGA KLIENTELIZMA IN KORUPCIJE: SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 14/02/2013

16:12

Jiřija, novomeškega teniškega tajkuna in občinskega svetnika Športne lites vprašam, ali kaj razmišlja o tem, da bi izstopil iz novomeške koalicije. Pravi, da še ni o tem razmišljal. “Pa ti ni nerodno, pogledati občanom v oči?” Nisem še o tem razmišljal, pravi. Še trikrat ponovim, ampak Jiři brez težav vrne vedno enako natančno bekend paralelo: Nisem še o tem razmišljal. Ni kaj, dobro mu gre. Sicer pa imamo v Novem mestu teniški balon, to je pa tudi nekaj vredno.

16:13

Še pred tem sem enako vprašanje postavil Alojzu Turku, znamenitu podpisniku še bolj znamenite koalicijske pogodbe MUHIĆ – TURK. Pravi, da se povsod tako dela. V Krki tudi, omeni. Pa na državnem nivuju tudi, pove.

16:17

Za tiste, ki morda tega ne vedo, naj pojasnimo, da je sporazum Muhič – Turk tisti sporazum, ki ga je novomeški župan Muhič pozabil na wc-ju in jo je kasneje našel krt in jo posredoval meni.

16:21

Mislim, da je svetnik SDS Bukovec ravno kar zahteval, da naj mediji pogledamo, kaj je v zvezi s klientelističnimi pogodbami, ki jih je podpisoval SDS, povedal na zadnji seji občinskega svetnika. Grem pogledat.

16:27

Mimogrede, protestni odbor VLV je ravnokar poslal sporočilo za medije, da bo 4. vseslovenska ljudska vstaja potekala 9. marca.

16:28

V zapisnki prejšnje seje, kjer so obravnavali korupcijske in klientelistične dogovore v Novem mestu je Ivan Bukovec, občinski svetnik SDS povedal naslednje: “Nikoli nisem z nikomer sodeloval in tudi ne bom prejel nikakršne

usluge ali kaj drugega kot član stranke ali kaj podobnega. Vse ostalo je žalitev; ni pa prepričan, ali si upa vsak dvigniti roko, da ni nikoli nič prejel; če je SDS res taka, kot o njej pišejo, se osebno distancira od nje, če pa ni, pa naj se nekdo opraviči stranki.” To je povedal nekdanji prvi mož postave na novomeških cestah, vrli in neomajni policist Bukovec, ki smo se ga kot mulci bali skoraj tako, kot se policisti dandanes bojijo protestnikov!

Če ga prav razumem, se Bukovec – glede na to, da smo na Čuvarju objavili klientelistični sporazum MUHIČ – GRILL, osebno distancira od stranke SDS. Da, SDS je res taka, kot o njej pišejo. Gospod Bukovec, če prav razumem, to pomeni, da iz stranke izstopate?

16:35

Kratek updejt iz seje. Smo pri četrti točki: Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod – prva obravnava.

Malo prej pa so brez večje razprave sprejeli Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 – druga obravnava.

16:37

Slavko Gegič, nekoč LDS (eden od njegovih šefov je bil Rafko Križman), danes Pozitivna Slovenija (eden od njegovih šefof je Rafko Križman, ki je medtem, mimogrede, za kratek čas postal tudi v Zvezi za Dolenjsko, nekoč pa je v občinskem svetu zastopal tudi nekakšno športno listo) ravno kar pojasnjuje svoje stališče do do zgoraj omenjene točke: “Ali ste pri načrtovanju razmišljali o kakšnih nadstandardnih površinah za te stanovalce, ki tam živijo. Ali bo notri še kaj drugega kot zelenica.” “Pa še na nekaj bi opozoril,” pravi Slavko. “Zanima me, kako je s časovnico! Velikokrat se zgodi, da ljudje pridejo živet v stanovanja, ki so jih drago plačali, nakoncu pa se znajdejo sredi gradbišča! To je potrebno preprečiti!”

16:48

Še nekaj pomislekov so imeli tudi drugi člani občinskega sveta,  vendar na vprašanje zelo odločno odgovarja Mojca Tavčar. Med drugim tudi pojasni, da je od investitorja dobila informacijo, da je povpraševanje po stanovanjih v Novem mestu veliko.

16:55

Ivan Bukovec opozori župana in Tavčarjevo, da naj ne delajo samo betona! “Delajte za ljudi, ne samo za beton. Župan, ne delati za beton. Naši otroci bodo, ko nas ne bo več, hodili po betonu!”

16:56

Spreminjajo statut. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) .

17:00

Ivan Grill (SDS): “Neumestno in nelogično se mi zdi, da gremo v nižanje standardov. Zakaj? Če nekdo nima najvišje izobrazbe, potem ne more opravljati te funkcije. … Zanima ga tudi, kakšno funkcijo sploh ima ta zavod. Druge inštitucije so bistveno bolj dejavne od URS. Zakaj sploh potrebujemo URS? Morda ga ne potrebujemo več.”

17:06

Morda ni odveč opozoriti, da je Matic Vidic na prejšnji seji občinskega sveta podal še boljši predlog: Ukine se občinski svet in ustanovi se ljudska skupščina. A njegov predlog ni bil sprejet. Škoda.

17:08

Za neuke bralce iz drugih delov domovine in iz tujine: Novo mesto hrepeni po univerzi. Župani jo obljubljajo! Že kakih dvajset let. Približno toliko časa si želimo tudi obnove Narodnega doma. Pa novo tržnico tudi. Pa mestno športno dvorano tudi. Pa seveda slavno in nujno potrebno obnovo mestnega jedra. Če pa že naštevamo, županski kandidati iz mandata v mandat prepričujejo volilce, da bodo tokrat pa res zgradili mestne obvoznice.

17:11

Lačen sem. Doma me čakajo filane paprike.

17:13

Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

O tem govorijo sedaj. Saj sem rekel, da bo današnja seja dolgočasna!

Ivan Grill takoj napade predlog. Šlo naj bi za to, da se že pripravlja teren za zamenjavo direktorice. “Z odlokom se bo pripravil teren za izbrance,” je prepričan. Občina namreč spreminja število članov sveta iz štiri na pet.

Macedoni: Predlaga, da se spremeni 6. člen. Število članov se spreminja. S tem ni nič narobe, problem pa je v tem, da ni potrebe, da bi se po tej spremembi spremenila celotna sestava sveta.”

Milena Bartolj: “Po mojih informacijah se teren pripravlja za ljudsko stranko. In to pol leta, preden bo potekel mandat tej direktorici.”

Kralj Borut Novak: “To je samo eden od odlokov, ki se spreminja. Kako to, da ni bilo nobenih pripomb na statut Agencije za šport. Nov svet se bo konsitutiral po ustaljenih postopkih, preko KVIAZA in tako naprej. Zakonodaja je spreminja, treba ji je slediti. Gre tudi za uskladitev z zakonom o integriteti, ki opredeljuje, da ne sme biti poslovnih povezav.

Če povzamemo: sedaj v svetih novomeških zavodov sedijo ljudje, ki s temi zavodi poslovno sodelujejo.

Razpravljajo o Macedonijevem amandmaju. Koalicija ga zavrne. Hočejo očistiti celoten svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca. Ampak ne skrbite, dragi občani, imenovanje nove direktorice bo potekalo po vseh pravih, vse bo zakonito!

17:25

Macedoni: Potrebno je začeti delovati transparentno. Če hočete zamenjati koga, potem to povejte javno. Ne spreminjati statuta, samo za to, ker želite nekoga zamenjati. Svetniki spet zbujate dvom o tem, da pravila spreminjate samo za to, da boste nekoga zamenjali.

Macedoni še enkrat vloži isti amandma. Še enkrat glasujejo (zaradi skrajšanega postopka namreč obe branji opravljajo na isti seji). In seveda, klientelistična koalicija še enkrat zavrne predlog, ki se ne uklaplja v njihov načrt.

17:30

Miloš Dular me spomni, da me doma čakajo filane paprike. Res je. Nisem pozabil.

17:35

Sedaj bodo obravnavali občinske nagrade. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Častni občan Mestne občine Novo mesto bo postal nekdanji župan in dr. medicine Anton Starc. Nagrado sicer dobi za trajne dosežke na področju zdravstva in medicine in za prispevek k trajnemu razvoju občine.

Povzetek: Nagrado Mestne občine Novo mesto dobita Avguština LAH, za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju, in Rozalija RKMAN, za pomembnejše trajne uspehe na družbenem in humanitarnem področju.

TRDINOVO NAGRADO ZA LETO 2012 se podeli Andreju GERBECU za pomembnejše uspehe na umetniškem področju in Majdi NEMANIČ za pomembnejše uspehe na področju ljudskega izročila in folklorne dejavnosti. GRB MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012 se podeli Bojanu TUDIJI za dolgoletne uspehe pri vključevanju in sodelovanju romske skupnosti in Matjažu ŠINKOVCU za dolgoletno nesebično darovanje krvi.

Ivan Bukovec: Z vsem spoštovanjem, v Novem mestu ni bivšega župana, ki bi si zaslužil nagrado častnega občana. Če gre za zdravstvene dosežke, naj mu dajo nagrado v zdravstvu.

Macedoni: “O enih kandidatih smo že razpravljali, pa na tajnem glasovanju ni bilo podpore. Zanima me, ali ste na komisiji kaj razpravljali o teh ponavljajočih predlogih, ki enkrat niso dobili podpore.” Macedoni noče imenovati, ampak vsem je jasno, da govori o dr. Starcu.

Romska svetnica Dušica: G. Tudija je res veliko naredil za romsko skupnost. Zadnja leta se je umaknil v zasebno življenje. Ta trenutek smo res dejavni vsi ostali. Nič nimam proti, če dobi nagrado.

Križman: Na komisiji smo se pogovarjali o predlogih. Take nagrade se podeljuje za življenjsko delo za kakršno koli dejavnosti, ki služi za dobro Novega mesta. Prepričan sem, da so vsi kandidati na nivoju, ki ga pričakujemo. Dr. Starc je zaključil svojo kariero kot župan. Sicer pa je bil kardiolog in direktor bolnice in je veliko naredil za Novo mesto. Bojanu Tudiji dajemo nagrado tudi zaradi tega, da se zbližamo z romsko skupnostjo.

Soglasno potrdijo vse predloge. Imamo torej novega častnega meščana, Antona Starca.

17:55

No, če se malce vrnemo k razpravi o Knjižnici Mirana Jarca. V svetu tega zavoda sedi Jasna Šinkovec, sicer urednica brezplačnika Novi medij. Po podatkih Supervizorja, je Novi medij od Knjižnice v zadnjih desetih letih prejel 20.253,10€. Še posebej bogati so bili zadnji meseci: decembra je Novi medij prejel nekaj čez 800 evrov, januarja pa 1452.

Kot bi rekel občinski svetnik SLS Alojzij Turk: “Tako se dela povsod!”

18:00

Kadrovske zadeve. Spet menjavajo člane raznih svetov. In seveda spet kadrujejo po partijski liniji.

Oglasi se Matic Vidic, ki opozori, da vsepovsod gledamo SLS. “To je krivično do drugih koalicijskih partnerjev. Saj vemo, da imate odlične kadre (smeh v dvorani). Saj vemo, da delujete zelo racionalno. Morda celo preveč racionalno. Že tako, da je vse skupaj že neokusno.”

Maticu se smejijo, njegovega opozorila pa seveda ne upoštevajo. Zanimivo je gledati tole lokalno sceno in jo primerjati z državnim nivojem. Tam čistunski Žerjav, tukaj njegovi pajdaši, ki brez kančka vesti rušijo vse principe pravne države.

Vesna Dular bo očitno imenovana še za en mandat na mestu direktorice Kulturnega centra Janeza Trdine. Prav je, da se pove, da je nekoč bila kandidatka LDS. In da je LDS članica te koalicije.

Za direktorico Doma starejših je imenovana Milena Dular. Žena nekdanjega predsednika mestnega LDS Borisa Dularja.

18:11

Je pa res, da ne vem, ali LDS še obstaja. Ali ima kdo informacijo o tem?

18:22

Franci Beg opozori župana na vse afere, na katere ni bilo odgovora: RIC, ZARAJ, DVORANA, MOLGA,KADROVANJE … Na koncu še prosi župana, če lahko do naslednje seje fizično pokaže zahtevek, ki naj bi ga poslal na KZS.

Župan odgovori, da lahko Franci Beg začne uporabljati računalnik in da so vsi odgovori dostopni na spletnih straneh.

To je bilo v okviru pobud in vprašanj.

18:25

Sedaj razpravljajo o dodatnih točkah….

Med njimi je tudi razprava o tem, ali naj država obdrži delež v Krki. Deset občinskih svetnikov predlaga, da občinski svet izrazi nestrinjaje s prodajo državnega deleža v Krki. Razloži Rafko Križman.

Ivan Grill: Bo podprl te sklepe, čeprav je SDS.

NAPOVED SEJE IN DNEVNI RED

Danes bomo na naših spletnih straneh, tako kot je že v navadi, v živo, od minute do minute, prenašali sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Tokrat nam naši ne-vrli občinski možje ne ponujajo nič kaj spektakularni dnevni red. Morda pa pride množica pred občino, kdo ve. Morda bo kakšen občinski svetnik, tak, ki ima še kaj vesti, odstopil s svojega položaja, saj pravično delovanje v tem organu kakšnega večjega  učinka na odločitve novomeške hobotnice nima. Skratka, od 16. ure naprej boste na Cuvar.si izvedeli vse, kar je moč izvedeti o tem, kam trenutno brede novomeška ladja norcev (dnevni red je spodaj).

grb-novo-mesto-cb

DNEVNI RED:

 

01. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
02. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
03. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 – druga obravnava
04. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod – prva obravnava
05. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
06. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
06. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) – popravki 6. 2. 2013
07. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in plan dela za leto 2013
08. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012
09. Premoženjsko – pravne zadeve (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5)
10. Kadrovske zadeve
11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

09.1 Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 (11.2.2013)

09.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o. 1455 – Bršljin

09.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1327/5 in parc. št. 1327/7, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu

 09.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3760/3, k.o. 479 – Brusnice

 09.5 Predlog sklepa o določitvi odškodnine za ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij na območju naselja Novo mesto

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (337)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. sam waltonman | 11/06/2014
 2. our website | 12/06/2014
 3. no background check jobs | 19/06/2014
 4. iherb coupon code | 20/06/2014
 5. somanabolic muscle maximizer reviews | 20/06/2014
 6. click here to order stories of the world's most successful internet marketing entrepreneurs | 21/06/2014
 7. tailed wallpapers | 21/06/2014
 8. highline residences sg | 22/06/2014
 9. learn more | 23/06/2014
 10. Hot Friv Games | 25/06/2014
 11. buy cialis | 27/06/2014
 12. sex on cam | 27/06/2014
 13. ????????? ???????????? ??????????? ??????????? | 27/06/2014
 14. premature ejaculation in islam | 28/06/2014
 15. buy camera equipment in delhi | 29/06/2014
 16. how to get free xbox live gold codes | 30/06/2014
 17. Fundraiser | 01/07/2014
 18. Throne Rush Gems hack | 02/07/2014
 19. weight loss plan | 02/07/2014
 20. robotic surgery | 03/07/2014
 21. cialis 20mg original | 03/07/2014
 22. Start | 03/07/2014
 23. Best SEO Programs | 04/07/2014
 24. Health | 04/07/2014
 25. chevy wiring harness | 05/07/2014
 26. cialis pas cher a paris | 05/07/2014
 27. Finance | 05/07/2014
 28. clean | 05/07/2014
 29. rebelmouse.com/somanabolicmusclemaximizerrr | 06/07/2014
 30. Liberty | 06/07/2014
 31. rebelmouse.com/capturehisheartcasey | 07/07/2014
 32. mark cobb | 08/07/2014
 33. hairy anus | 08/07/2014
 34. kolikkopelit.widezone.net | 08/07/2014
 35. city | 08/07/2014
 36. Buy high quality congo gold in bulk from Buy Congo Gold Dealers | 08/07/2014
 37. iherb coupon | 09/07/2014
 38. Business | 09/07/2014
 39. iherb coupons | 09/07/2014
 40. workout obsession | 09/07/2014
 41. iherb coupon | 09/07/2014
 42. iherb promo code | 09/07/2014
 43. iherb coupon code | 10/07/2014
 44. Camp | 10/07/2014
 45. cialis 50mg | 10/07/2014
 46. contract dispute attorney dallas | 11/07/2014
 47. opzioni binarie | 11/07/2014
 48. click here for serial key | 11/07/2014
 49. clash of clans cheats | 11/07/2014
 50. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 51. dilipstecnoblog | 11/07/2014
 52. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 53. clash of clans hack | 11/07/2014
 54. clash of clans hack | 11/07/2014
 55. Diindolylmethane | 12/07/2014
 56. Fashion | 12/07/2014
 57. clash of clans hack | 12/07/2014
 58. see this website | 14/07/2014
 59. custom indicators for mt4 | 14/07/2014
 60. global travel | 14/07/2014
 61. in home pet sitter naples fl | 14/07/2014
 62. acheter cialis | 15/07/2014
 63. kratom wiki | 15/07/2014
 64. cigar accessories | 15/07/2014
 65. internet site | 15/07/2014
 66. Outdoor Patio Remodeling in Austin TX | 15/07/2014
 67. Financial | 15/07/2014
 68. direct payday loan | 15/07/2014
 69. passwords | 16/07/2014
 70. LACAN | 16/07/2014
 71. acheter cialis generic | 16/07/2014
 72. Free Website Traffic | 16/07/2014
 73. Austin | 16/07/2014
 74. Movemynt Products | 16/07/2014
 75. class e airspace | 16/07/2014
 76. magic tees | 16/07/2014
 77. Homes For Sale in Naperville | 17/07/2014
 78. magazin online | 17/07/2014
 79. businesses | 18/07/2014
 80. vitamin c serum for face | 18/07/2014
 81. hHmes For Sale Downers Grove IL | 18/07/2014
 82. kelp | 18/07/2014
 83. geo news tv live hd | 18/07/2014
 84. best price services | 18/07/2014
 85. kangen | 18/07/2014
 86. mexico cancun | 18/07/2014
 87. cialis bas prix | 19/07/2014
 88. secret money system | 19/07/2014
 89. ovarian cyst | 19/07/2014
 90. how long does the average person last in bed | 20/07/2014
 91. seo company tampa | 20/07/2014
 92. las vegas search engine marketing | 20/07/2014
 93. Ways to make money fast | 21/07/2014
 94. astroloji | 21/07/2014
 95. cialis original 20mg | 21/07/2014
 96. clash of clans cheats | 21/07/2014
 97. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 98. Gelesis Romero | 22/07/2014
 99. how to last longer in bed without a condom | 22/07/2014
 100. acné quistico | 22/07/2014
 101. alkaline water | 23/07/2014
 102. burn body fat | 23/07/2014
 103. Skup zlota Bemowo | 23/07/2014
 104. kosz do segregacji | 24/07/2014
 105. uslugi budowlane | 24/07/2014
 106. grzejniki kanalowe | 24/07/2014
 107. Membrany dachowe | 24/07/2014
 108. tanie noclegi Wisla | 24/07/2014
 109. lionel messi | 24/07/2014
 110. tadalafil generic | 24/07/2014
 111. jak sprawdzic bik za darmo | 24/07/2014
 112. kaffeevollautomat test eq.7 | 24/07/2014
 113. Property By Owner List Commercial Lease Houston TX | 24/07/2014
 114. autogaz poznan | 25/07/2014
 115. slots | 25/07/2014
 116. paleo recipe book review | 25/07/2014
 117. Facebook Cheat | 25/07/2014
 118. Amway Double X | 25/07/2014
 119. her imports | 26/07/2014
 120. best investment trusts | 26/07/2014
 121. national wet lands inventory | 26/07/2014
 122. Recovery Best | 26/07/2014
 123. important link is here | 27/07/2014
 124. ice age 2 meltdown | 27/07/2014
 125. spelautomater | 27/07/2014
 126. Ontario | 27/07/2014
 127. More info here | 27/07/2014
 128. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 129. Exclusive shirts | 28/07/2014
 130. lipidit ja sterolit | 28/07/2014
 131. columbus arcade | 28/07/2014
 132. NCWISE Login | 28/07/2014
 133. tools for automated seo | 29/07/2014
 134. indie record labels | 29/07/2014
 135. Bitcoin Hosting | 29/07/2014
 136. her comment is here | 29/07/2014
 137. drzwi aluminiowe | 29/07/2014
 138. nasza oferta zabiegów | 29/07/2014
 139. water ionizers | 30/07/2014
 140. how to use wondershare video editor | 30/07/2014
 141. healthy body fat ratio | 30/07/2014
 142. Finance | 30/07/2014
 143. wondershare video converter | 30/07/2014
 144. chicken coop ideas | 31/07/2014
 145. PLR money Business In a Box Monster PLR | 31/07/2014
 146. vente cialis belgique | 31/07/2014
 147. mice at home | 31/07/2014
 148. free credit score government | 31/07/2014
 149. SizeGenetics Ultimate Extender Device | 31/07/2014
 150. treatment of premature ejaculation in men | 01/08/2014
 151. congratuations with Christmas | 01/08/2014
 152. indretningsarkitekt | 02/08/2014
 153. Reasonable Shopping On-line | 02/08/2014
 154. Homepage | 02/08/2014
 155. expendables 3 for free | 03/08/2014
 156. Javascript | 03/08/2014
 157. teeth whitening | 03/08/2014
 158. International employees needed | 03/08/2014
 159. how to naturally last longer in bed for men | 04/08/2014
 160. la verdad del sureste | 04/08/2014
 161. size genetics results | 04/08/2014
 162. product review here | 04/08/2014
 163. Proteiinit | 05/08/2014
 164. gta 5 hack | 05/08/2014
 165. download expendables 3 full movie 3gp | 05/08/2014
 166. download tamil The Expendables 3 free | 06/08/2014
 167. inception The Expendables 3 download | 06/08/2014
 168. cialis 20mg | 06/08/2014
 169. Order Viagra Online | 06/08/2014
 170. free hindi The Expendables 3 songs download | 06/08/2014
 171. click site | 06/08/2014
 172. download a The Expendables 3 | 07/08/2014
 173. Conservative blog | 07/08/2014
 174. download new The Expendables 3 | 07/08/2014
 175. diabetes columns for professionals | 07/08/2014
 176. download free The Expendables 3 | 08/08/2014
 177. download The Expendables 3 for free online | 08/08/2014
 178. check this site out | 08/08/2014
 179. cialise wikipedia | 08/08/2014
 180. download english The Expendables 3 | 08/08/2014
 181. Nepal News | 08/08/2014
 182. buy toms online | 09/08/2014
 183. online boutiques for women | 09/08/2014
 184. cheap payday loans | 09/08/2014
 185. full The Expendables 3 free download | 09/08/2014
 186. think and grow rich napoleon free download | 09/08/2014
 187. Joe Garza | 10/08/2014
 188. Sins | 10/08/2014
 189. plumber okc | 10/08/2014
 190. Fleet Management | 11/08/2014
 191. Buy body vibrating machine | 11/08/2014
 192. indretningsarkitekt | 11/08/2014
 193. submit your website to search engines | 11/08/2014
 194. Computer Fix | 11/08/2014
 195. FREE LIFETIME SUPPORT | 11/08/2014
 196. kargo | 12/08/2014
 197. warehouses miami | 12/08/2014
 198. Tanning Lotion | 12/08/2014
 199. phone repair | 12/08/2014
 200. wet pussy | 12/08/2014
 201. AVONDALE ELECTRICIAN | 13/08/2014
 202. epic fails compilation | 13/08/2014
 203. home loans Decatur | 13/08/2014
 204. water ionizer | 13/08/2014
 205. inherited | 14/08/2014
 206. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 207. grzejniki ozdobne | 14/08/2014
 208. erotische massage in | 15/08/2014
 209. cialis acheter en france | 15/08/2014
 210. toenail fungus nail fungus | 15/08/2014
 211. lovelady center donations | 16/08/2014
 212. buiten trappen | 16/08/2014
 213. advogados em sao paulo | 16/08/2014
 214. cialis acquista | 16/08/2014
 215. top site of bangladesh | 16/08/2014
 216. tibe viper x review | 16/08/2014
 217. criminal lawyer | 16/08/2014
 218. fiverr backlinks | 17/08/2014
 219. Earn Money | 17/08/2014
 220. get paid to shop | 17/08/2014
 221. LA CAN | 17/08/2014
 222. mental training | 18/08/2014
 223. jquery ajax | 18/08/2014
 224. videos gratis | 18/08/2014
 225. бесплатно скачивания хинди Неудержимые 3 | 18/08/2014
 226. ??δε????σα | 18/08/2014
 227. love art | 18/08/2014
 228. hm gutschein | 19/08/2014
 229. Ideas | 19/08/2014
 230. Companies In The United States | 19/08/2014
 231. relationship | 19/08/2014
 232. Coupon Codes | 19/08/2014
 233. Ogloszenia Rzeszów | 19/08/2014
 234. cialis medicinale | 20/08/2014
 235. ptd m41 2014 | 20/08/2014
 236. read more | 20/08/2014
 237. sanook | 20/08/2014
 238. Verified Forex Binary Education | 21/08/2014
 239. fastloans | 21/08/2014
 240. game | 21/08/2014
 241. student flute | 21/08/2014
 242. buy cigars online | 22/08/2014
 243. buy organic chicken | 22/08/2014
 244. cigars | 22/08/2014
 245. "Business Cash Advance, Loans and Merchant Cash Advance" | 22/08/2014
 246. cpe | 22/08/2014
 247. Exu | 22/08/2014
 248. cuban cigars | 23/08/2014
 249. cigars switzerland | 23/08/2014
 250. cigar | 23/08/2014
 251. cigars online | 23/08/2014
 252. women | 23/08/2014
 253. How to lose weight | 23/08/2014
 254. Garcinia Cambogia fat burner | 23/08/2014
 255. continue reading this.. | 24/08/2014
 256. Green Smoke reviews | 24/08/2014
 257. Dryer vent cleaning | 24/08/2014
 258. Vapor | 24/08/2014
 259. Blogging, Web, SEO, Windows Tips and Tricks | 24/08/2014
 260. free pets | 24/08/2014
 261. Description | 24/08/2014
 262. Electrician Katy | 25/08/2014
 263. hair system replacement | 25/08/2014
 264. sky italia cccam server | 25/08/2014
 265. Informative Post | 25/08/2014
 266. hair system replacement | 25/08/2014
 267. cialise | 26/08/2014
 268. Timbertech deck walnut creek california | 26/08/2014
 269. farmers markets florence | 26/08/2014
 270. go source | 27/08/2014
 271. Flat Fee MLS Realtor IL | 27/08/2014
 272. wholesale cosmetics list | 28/08/2014
 273. pedicure chairs | 28/08/2014
 274. cialis effet | 28/08/2014
 275. Skip Trace | 28/08/2014
 276. computer | 28/08/2014
 277. How Mortgage Borrowers May Benefit from Rapid Rescoring. | 28/08/2014
 278. How long will your mortgage last if you pay every month? | 29/08/2014
 279. Planetwin365 Italia | 29/08/2014
 280. Emisiuni TV Online | 29/08/2014
 281. Richardson TX | 30/08/2014
 282. ibc fail | 30/08/2014
 283. cialis pericoloso | 30/08/2014
 284. portraits of fiber | 31/08/2014
 285. PTCSmarty | 31/08/2014
 286. Konstantinos | 01/09/2014
 287. bee wild pest control | 01/09/2014
 288. ice bucket challenge fails | 01/09/2014
 289. What to do to orgasm | 01/09/2014
 290. Whatsapp Hack Spy Conversation | 02/09/2014
 291. epson projector lamp | 02/09/2014
 292. openappmkt | 02/09/2014
 293. Cialis | 02/09/2014
 294. House eviction | 02/09/2014
 295. wykonczenia wnetrz kraków | 02/09/2014
 296. buy oxycontin online | 03/09/2014
 297. address book application | 03/09/2014
 298. pet clothes | 04/09/2014
 299. courier to usa | 04/09/2014
 300. web development perth | 04/09/2014
 301. teen dating site | 06/09/2014
 302. get my ex girlfriend back | 06/09/2014
 303. enrabar gajas | 07/09/2014
 304. giochi di cucina online | 07/09/2014
 305. padre e hija | 07/09/2014
 306. vimax tablets | 07/09/2014
 307. live jasmin credit gratuit | 08/09/2014
 308. how to have intercourse longer | 08/09/2014
 309. project hacks | 08/09/2014
 310. anniversary gifts | 08/09/2014
 311. pomoc psychologiczna warszawa | 08/09/2014
 312. Hemstädning | 08/09/2014
 313. Fixstone Computer Service | 09/09/2014
 314. banana blue | 09/09/2014
 315. ban nha quan go vap duong le duc tho | 09/09/2014
 316. web designers perth | 09/09/2014
 317. perth web | 09/09/2014
 318. Urdu Sad Poetry | 10/09/2014
 319. How to Make Money Online | 10/09/2014
 320. veriforce | 10/09/2014
 321. Home Business Connection Magazine Online | 11/09/2014
 322. tangkasnet | 12/09/2014
 323. fathers rights | 12/09/2014
 324. xlovecam token | 12/09/2014
 325. Hack Facebook Account | 12/09/2014
 326. hearthstone arena guide | 12/09/2014
 327. katalog firm ogrodniczych | 13/09/2014
 328. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 329. Click here | 14/09/2014
 330. buy instagram likes | 14/09/2014
 331. Sports | 14/09/2014
 332. Look up the latest adwords and google topsearches with a free trial | 15/09/2014
 333. hr24.com.pl/pl/testy-psychologiczne | 16/09/2014
 334. atm hire | 17/09/2014
 335. Salesperson | 17/09/2014
 1. ka pravi:

  O predlogu ….Ludske skupscine ,zakaj ni bila sprejeta ,bi bilo dobro slisati ,dejstva ,zakaj ne?

 2. kekec pravi:

  še v knjižnico enega s prepisano diplomo ali pa jo je kupil za 1.000DEM. Marička! a ni nobenega novega kandidata, ki bi mu bilo vsaj malo mar za ljudi in bi se mu o vsem skupaj vsaj malo sanjalo? a so v Nm res samo stari akterji, ki imajo le svoje pogoltne želje in sami niso sposobni ničesar ustvariti, če za njimi ne stoji politika?