V ŽIVO: IZ LEGLA NOVOMEŠKEGA KLIENTELIZMA IN KORUPCIJE: SEJA OBČINSKEGA SVETA

| 14/02/2013

16:12

Jiřija, novomeškega teniškega tajkuna in občinskega svetnika Športne lites vprašam, ali kaj razmišlja o tem, da bi izstopil iz novomeške koalicije. Pravi, da še ni o tem razmišljal. “Pa ti ni nerodno, pogledati občanom v oči?” Nisem še o tem razmišljal, pravi. Še trikrat ponovim, ampak Jiři brez težav vrne vedno enako natančno bekend paralelo: Nisem še o tem razmišljal. Ni kaj, dobro mu gre. Sicer pa imamo v Novem mestu teniški balon, to je pa tudi nekaj vredno.

16:13

Še pred tem sem enako vprašanje postavil Alojzu Turku, znamenitu podpisniku še bolj znamenite koalicijske pogodbe MUHIĆ – TURK. Pravi, da se povsod tako dela. V Krki tudi, omeni. Pa na državnem nivuju tudi, pove.

16:17

Za tiste, ki morda tega ne vedo, naj pojasnimo, da je sporazum Muhič – Turk tisti sporazum, ki ga je novomeški župan Muhič pozabil na wc-ju in jo je kasneje našel krt in jo posredoval meni.

16:21

Mislim, da je svetnik SDS Bukovec ravno kar zahteval, da naj mediji pogledamo, kaj je v zvezi s klientelističnimi pogodbami, ki jih je podpisoval SDS, povedal na zadnji seji občinskega svetnika. Grem pogledat.

16:27

Mimogrede, protestni odbor VLV je ravnokar poslal sporočilo za medije, da bo 4. vseslovenska ljudska vstaja potekala 9. marca.

16:28

V zapisnki prejšnje seje, kjer so obravnavali korupcijske in klientelistične dogovore v Novem mestu je Ivan Bukovec, občinski svetnik SDS povedal naslednje: “Nikoli nisem z nikomer sodeloval in tudi ne bom prejel nikakršne

usluge ali kaj drugega kot član stranke ali kaj podobnega. Vse ostalo je žalitev; ni pa prepričan, ali si upa vsak dvigniti roko, da ni nikoli nič prejel; če je SDS res taka, kot o njej pišejo, se osebno distancira od nje, če pa ni, pa naj se nekdo opraviči stranki.” To je povedal nekdanji prvi mož postave na novomeških cestah, vrli in neomajni policist Bukovec, ki smo se ga kot mulci bali skoraj tako, kot se policisti dandanes bojijo protestnikov!

Če ga prav razumem, se Bukovec – glede na to, da smo na Čuvarju objavili klientelistični sporazum MUHIČ – GRILL, osebno distancira od stranke SDS. Da, SDS je res taka, kot o njej pišejo. Gospod Bukovec, če prav razumem, to pomeni, da iz stranke izstopate?

16:35

Kratek updejt iz seje. Smo pri četrti točki: Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod – prva obravnava.

Malo prej pa so brez večje razprave sprejeli Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 – druga obravnava.

16:37

Slavko Gegič, nekoč LDS (eden od njegovih šefov je bil Rafko Križman), danes Pozitivna Slovenija (eden od njegovih šefof je Rafko Križman, ki je medtem, mimogrede, za kratek čas postal tudi v Zvezi za Dolenjsko, nekoč pa je v občinskem svetu zastopal tudi nekakšno športno listo) ravno kar pojasnjuje svoje stališče do do zgoraj omenjene točke: “Ali ste pri načrtovanju razmišljali o kakšnih nadstandardnih površinah za te stanovalce, ki tam živijo. Ali bo notri še kaj drugega kot zelenica.” “Pa še na nekaj bi opozoril,” pravi Slavko. “Zanima me, kako je s časovnico! Velikokrat se zgodi, da ljudje pridejo živet v stanovanja, ki so jih drago plačali, nakoncu pa se znajdejo sredi gradbišča! To je potrebno preprečiti!”

16:48

Še nekaj pomislekov so imeli tudi drugi člani občinskega sveta,  vendar na vprašanje zelo odločno odgovarja Mojca Tavčar. Med drugim tudi pojasni, da je od investitorja dobila informacijo, da je povpraševanje po stanovanjih v Novem mestu veliko.

16:55

Ivan Bukovec opozori župana in Tavčarjevo, da naj ne delajo samo betona! “Delajte za ljudi, ne samo za beton. Župan, ne delati za beton. Naši otroci bodo, ko nas ne bo več, hodili po betonu!”

16:56

Spreminjajo statut. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) .

17:00

Ivan Grill (SDS): “Neumestno in nelogično se mi zdi, da gremo v nižanje standardov. Zakaj? Če nekdo nima najvišje izobrazbe, potem ne more opravljati te funkcije. … Zanima ga tudi, kakšno funkcijo sploh ima ta zavod. Druge inštitucije so bistveno bolj dejavne od URS. Zakaj sploh potrebujemo URS? Morda ga ne potrebujemo več.”

17:06

Morda ni odveč opozoriti, da je Matic Vidic na prejšnji seji občinskega sveta podal še boljši predlog: Ukine se občinski svet in ustanovi se ljudska skupščina. A njegov predlog ni bil sprejet. Škoda.

17:08

Za neuke bralce iz drugih delov domovine in iz tujine: Novo mesto hrepeni po univerzi. Župani jo obljubljajo! Že kakih dvajset let. Približno toliko časa si želimo tudi obnove Narodnega doma. Pa novo tržnico tudi. Pa mestno športno dvorano tudi. Pa seveda slavno in nujno potrebno obnovo mestnega jedra. Če pa že naštevamo, županski kandidati iz mandata v mandat prepričujejo volilce, da bodo tokrat pa res zgradili mestne obvoznice.

17:11

Lačen sem. Doma me čakajo filane paprike.

17:13

Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)

O tem govorijo sedaj. Saj sem rekel, da bo današnja seja dolgočasna!

Ivan Grill takoj napade predlog. Šlo naj bi za to, da se že pripravlja teren za zamenjavo direktorice. “Z odlokom se bo pripravil teren za izbrance,” je prepričan. Občina namreč spreminja število članov sveta iz štiri na pet.

Macedoni: Predlaga, da se spremeni 6. člen. Število članov se spreminja. S tem ni nič narobe, problem pa je v tem, da ni potrebe, da bi se po tej spremembi spremenila celotna sestava sveta.”

Milena Bartolj: “Po mojih informacijah se teren pripravlja za ljudsko stranko. In to pol leta, preden bo potekel mandat tej direktorici.”

Kralj Borut Novak: “To je samo eden od odlokov, ki se spreminja. Kako to, da ni bilo nobenih pripomb na statut Agencije za šport. Nov svet se bo konsitutiral po ustaljenih postopkih, preko KVIAZA in tako naprej. Zakonodaja je spreminja, treba ji je slediti. Gre tudi za uskladitev z zakonom o integriteti, ki opredeljuje, da ne sme biti poslovnih povezav.

Če povzamemo: sedaj v svetih novomeških zavodov sedijo ljudje, ki s temi zavodi poslovno sodelujejo.

Razpravljajo o Macedonijevem amandmaju. Koalicija ga zavrne. Hočejo očistiti celoten svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca. Ampak ne skrbite, dragi občani, imenovanje nove direktorice bo potekalo po vseh pravih, vse bo zakonito!

17:25

Macedoni: Potrebno je začeti delovati transparentno. Če hočete zamenjati koga, potem to povejte javno. Ne spreminjati statuta, samo za to, ker želite nekoga zamenjati. Svetniki spet zbujate dvom o tem, da pravila spreminjate samo za to, da boste nekoga zamenjali.

Macedoni še enkrat vloži isti amandma. Še enkrat glasujejo (zaradi skrajšanega postopka namreč obe branji opravljajo na isti seji). In seveda, klientelistična koalicija še enkrat zavrne predlog, ki se ne uklaplja v njihov načrt.

17:30

Miloš Dular me spomni, da me doma čakajo filane paprike. Res je. Nisem pozabil.

17:35

Sedaj bodo obravnavali občinske nagrade. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Častni občan Mestne občine Novo mesto bo postal nekdanji župan in dr. medicine Anton Starc. Nagrado sicer dobi za trajne dosežke na področju zdravstva in medicine in za prispevek k trajnemu razvoju občine.

Povzetek: Nagrado Mestne občine Novo mesto dobita Avguština LAH, za pomembnejše trajne uspehe na humanitarnem področju, in Rozalija RKMAN, za pomembnejše trajne uspehe na družbenem in humanitarnem področju.

TRDINOVO NAGRADO ZA LETO 2012 se podeli Andreju GERBECU za pomembnejše uspehe na umetniškem področju in Majdi NEMANIČ za pomembnejše uspehe na področju ljudskega izročila in folklorne dejavnosti. GRB MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZA LETO 2012 se podeli Bojanu TUDIJI za dolgoletne uspehe pri vključevanju in sodelovanju romske skupnosti in Matjažu ŠINKOVCU za dolgoletno nesebično darovanje krvi.

Ivan Bukovec: Z vsem spoštovanjem, v Novem mestu ni bivšega župana, ki bi si zaslužil nagrado častnega občana. Če gre za zdravstvene dosežke, naj mu dajo nagrado v zdravstvu.

Macedoni: “O enih kandidatih smo že razpravljali, pa na tajnem glasovanju ni bilo podpore. Zanima me, ali ste na komisiji kaj razpravljali o teh ponavljajočih predlogih, ki enkrat niso dobili podpore.” Macedoni noče imenovati, ampak vsem je jasno, da govori o dr. Starcu.

Romska svetnica Dušica: G. Tudija je res veliko naredil za romsko skupnost. Zadnja leta se je umaknil v zasebno življenje. Ta trenutek smo res dejavni vsi ostali. Nič nimam proti, če dobi nagrado.

Križman: Na komisiji smo se pogovarjali o predlogih. Take nagrade se podeljuje za življenjsko delo za kakršno koli dejavnosti, ki služi za dobro Novega mesta. Prepričan sem, da so vsi kandidati na nivoju, ki ga pričakujemo. Dr. Starc je zaključil svojo kariero kot župan. Sicer pa je bil kardiolog in direktor bolnice in je veliko naredil za Novo mesto. Bojanu Tudiji dajemo nagrado tudi zaradi tega, da se zbližamo z romsko skupnostjo.

Soglasno potrdijo vse predloge. Imamo torej novega častnega meščana, Antona Starca.

17:55

No, če se malce vrnemo k razpravi o Knjižnici Mirana Jarca. V svetu tega zavoda sedi Jasna Šinkovec, sicer urednica brezplačnika Novi medij. Po podatkih Supervizorja, je Novi medij od Knjižnice v zadnjih desetih letih prejel 20.253,10€. Še posebej bogati so bili zadnji meseci: decembra je Novi medij prejel nekaj čez 800 evrov, januarja pa 1452.

Kot bi rekel občinski svetnik SLS Alojzij Turk: “Tako se dela povsod!”

18:00

Kadrovske zadeve. Spet menjavajo člane raznih svetov. In seveda spet kadrujejo po partijski liniji.

Oglasi se Matic Vidic, ki opozori, da vsepovsod gledamo SLS. “To je krivično do drugih koalicijskih partnerjev. Saj vemo, da imate odlične kadre (smeh v dvorani). Saj vemo, da delujete zelo racionalno. Morda celo preveč racionalno. Že tako, da je vse skupaj že neokusno.”

Maticu se smejijo, njegovega opozorila pa seveda ne upoštevajo. Zanimivo je gledati tole lokalno sceno in jo primerjati z državnim nivojem. Tam čistunski Žerjav, tukaj njegovi pajdaši, ki brez kančka vesti rušijo vse principe pravne države.

Vesna Dular bo očitno imenovana še za en mandat na mestu direktorice Kulturnega centra Janeza Trdine. Prav je, da se pove, da je nekoč bila kandidatka LDS. In da je LDS članica te koalicije.

Za direktorico Doma starejših je imenovana Milena Dular. Žena nekdanjega predsednika mestnega LDS Borisa Dularja.

18:11

Je pa res, da ne vem, ali LDS še obstaja. Ali ima kdo informacijo o tem?

18:22

Franci Beg opozori župana na vse afere, na katere ni bilo odgovora: RIC, ZARAJ, DVORANA, MOLGA,KADROVANJE … Na koncu še prosi župana, če lahko do naslednje seje fizično pokaže zahtevek, ki naj bi ga poslal na KZS.

Župan odgovori, da lahko Franci Beg začne uporabljati računalnik in da so vsi odgovori dostopni na spletnih straneh.

To je bilo v okviru pobud in vprašanj.

18:25

Sedaj razpravljajo o dodatnih točkah….

Med njimi je tudi razprava o tem, ali naj država obdrži delež v Krki. Deset občinskih svetnikov predlaga, da občinski svet izrazi nestrinjaje s prodajo državnega deleža v Krki. Razloži Rafko Križman.

Ivan Grill: Bo podprl te sklepe, čeprav je SDS.

NAPOVED SEJE IN DNEVNI RED

Danes bomo na naših spletnih straneh, tako kot je že v navadi, v živo, od minute do minute, prenašali sejo občinskega sveta Mestne občine Novo mesto. Tokrat nam naši ne-vrli občinski možje ne ponujajo nič kaj spektakularni dnevni red. Morda pa pride množica pred občino, kdo ve. Morda bo kakšen občinski svetnik, tak, ki ima še kaj vesti, odstopil s svojega položaja, saj pravično delovanje v tem organu kakšnega večjega  učinka na odločitve novomeške hobotnice nima. Skratka, od 16. ure naprej boste na Cuvar.si izvedeli vse, kar je moč izvedeti o tem, kam trenutno brede novomeška ladja norcev (dnevni red je spodaj).

grb-novo-mesto-cb

DNEVNI RED:

 

01. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
02. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
03. Usklajeni predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Regrške Košenice – 2 – druga obravnava
04. Dopolnjen osnutek odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod – prva obravnava
05. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
06. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek)
06. Predlog odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – prva obravnava (predlog za skrajšani postopek) – popravki 6. 2. 2013
07. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Novo mesto za leto 2012 in plan dela za leto 2013
08. Predlog sklepov o podelitvi priznanj in nagrad Mestne občine Novo mesto za leto 2012
09. Premoženjsko – pravne zadeve (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5)
10. Kadrovske zadeve
11. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

09.1 Prva dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 (11.2.2013)

09.2 Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1031/5, k.o. 1455 – Bršljin

09.3 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1327/5 in parc. št. 1327/7, obe k.o. 1484 – Šmihel pri Novem mestu

 09.4 Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 3760/3, k.o. 479 – Brusnice

 09.5 Predlog sklepa o določitvi odškodnine za ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Mestne občine Novo mesto za gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij na območju naselja Novo mesto

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.