ČRNA KRONIKA DOLENJSKE ŽELEZNICE: CELO RIBARIJO Z ŽELEZNIŠKIH MOSTOV IN NAPRAV

| 29/07/2012

„Jože je vlekel sani spredaj za vrv, medtem ko je France na vso moč potiskal sani od zadaj. Ker pa med tračnicami ni bilo snega, jih nista mogla pravočasno umakniti. Plug je osemletnega Franceta zagrabil in ga vlekel s seboj še 280 metrov od kraja nesreče, dokler se vlak ni ustavil.“

[Opomba uredništva: Z današnjo objavo začenjamo serijo zgodovinskih člankov – gre za ponatis prispevkov, ki so izpod peresa zgodovinarja in prevajalca Mitja Sadka izhajali v rubriki Štorije historije v reviji Park.]

Na fotografiji desno: Železniška nesreča v Brestanici pred 2. svetovno vojno (fotografija V. Bavec, last Dolenjskega muzeja Novo mesto).

Pojav železnice v 19. stoletju predstavlja enega izmed ključnih razvojnih premikov v zgodovini človeštva. Železnica je odprla povsem nove perspektive bivanja. Spremenila je kakovost življenja, ljudi je odprla svetu in jih dokončno iztrgala privezanosti na domači kraj. Spodbujala je gospodarstvo in turizem. Kraji ob njej so se hitro razvijali, odsotnost železnice pa je celotna območja obsodila na stagnacijo ali propadanje. Dober primer takšnega dvojnega učinka železnic je tudi Dolenjska. Pri načrtovanju izgradnje železnice sta se izoblikovali dve vplivni struji. Prva, ki je na koncu tudi prevladala, se je zavzemala za umestitev železnice v dolino Temenice mimo Trebnjega do Novega mesta, druga je zagovarjala prednosti doline Krke in povezavo proti Beli krajini. Po letu 1894, ko je bila odprta železnica od Grosupljega do Novega mesta, je območje doline Krke začelo močno zaostajati v razvoju. Vendar niti kraji ob železnici niso bili deležni samo prednosti novega prevoznega sredstva. Nelojalna konkurenca hitrejšega in cenejšega prevoza je povzročila propadanje tradicionalnih oblik prometa in odžrla zaslužek marsikateremu prevozniku. Temu so se kmalu pridružile številne železniške nesreče.

Lahko si predstavljamo, da so prebivalci Dolenjske tako kot drugod sopihajoče »lukamatije« sprva opazovali s čudenjem, z občudovanjem ali celo s strahospoštovanjem. Potniki so doživljali vožnjo z vlakom zelo različno. Največjo grozo so baje zbujali tuneli, v katerih so potniki v vagonih nenadoma padli v nepredirno temo, obogateno z dimom in s paro hlaponov. Obenem so se širile govorice, da v »temi sredi belega dne« sicer krepostne moške napadejo tako grešne misli, da začnejo siliti v sopotnice, jih objemati in celo poljubljati. Zato se je med spodobnimi damami, ki so potovale same, razširila nova moda, da so si v bran pred nadležnimi vsiljivci pred predorom v usta vtaknile drobno ustno iglico.

Ko pa se je ljudstvo na novo čudo navadilo, je postal njegov odnos do železnice dosti bolj »sproščen«. To je razvidno tudi iz cele vrste opozoril in predpisov, ki so krožili po različnih oblastnih organih. Če razumemo predpise kot poskus preprečitve obstoječega stanja, potem lahko iz njih sklepamo, da so ljudje (tako kot marsikdaj še danes) pogosto hodili po železniških tirih, sami odpirali zapornice ali prekoračevali tire kljub spuščenim zapornicam ter uničevali ali premeščali železniške naprave. Otroci so preganjali dolgčas, ko so v mimovozeče vlake metali kamenje in druge predmete, polagali kamenje na tirnice, se obešali na žice, ki so vodile k signalom in zapornicam ter s tem onemogočali njihovo delovanje. Na ta način sta se leta 1923 zabavala tudi dva pobalina, 10-letni Ludvik Krevs in njegov tri leta starejši prijatelj Josip Cesar iz Velikega Kala, ki sta »polagala žeblje na tračnice in s tem spravljala v nevarnost promet«. Starejši si je prislužil kar 6 ur zapora, mlajši pol manj. Leta 1925 je Direkcija državnih železnic v Ljubljani opozorila, da so se na železniških progah zaradi kršitev predpisov zgodile številne nezgode, nekatere tudi s smrtnim izidom: »Hoja po progi in prestopanje železniških naprav se je v nekaterih krajih tako udomačilo, da imajo nekateri železniški uslužbenci mnogo truda, da preprečijo to razvado in odvrnejo nesreče. Najbolj se je pa razpasla razvada prekoračenja železniških mostov. Celo ribarijo z železniških mostov in naprav.« Novi železniški mostovi pa niso bili primerni le za ribarjenje, ampak tudi za druge »dejavnosti«. Zato ne čudi, da sta nekega avgustovskega dopoldneva leta 1930 dva vajenca, zaposlena pri mizarskem mojstru Ivanu Kastelicu, po novomeškem železniškem mostu prenašala kar celo omaro. In to le par minut pred prihodom strojnega vlaka.

Ob omenjeni brezbrižnosti niti ne čudijo porazna statistična poročila o železniških nesrečah. Na območju Dravske banovine se je samo v času od 1. maja do 25. oktobra 1933 zgodilo »15 povoženj cestnih vozil, 14 povoženj živine, 8 slučajev živine na progi, 2 zavoza motornih vozil v zapornico, 2 zavoza cestnih vozil v zapornico, 2 slučaja oplaznenj motornih vozil po vlakih, 5 slučajev hoje privatnikov po progi, 5 skokov privatnikov z vlaka, 26 (!) smrtnih povoženj privatnikov in 10 obmetavanj vlakov in poškodb železniških naprav«. Lahko si mislimo, da je bilo neprijavljenih lažjih prekrškov še veliko več.

Ljudje so morali zaradi prihoda železnice spremeniti nekatere svoje navade, kar pa je bilo seveda težko. Živina, ki se je dotlej prosto pasla po travnikih, je v vlaku dobila nevarnega sovražnika, strojevodje pa so morali pogosto preganjati živino s tirov. Med ukrepi za preprečevanje železniških nesreč lahko zato skoraj vedno najdemo opozorilo, da pastirji ne smejo puščati živine in drobnice na progo. Očitno pa tega niso vedno upoštevali. Tako je 4. julija 1923 vlak med Novim mestom in Trebnjem naletel na dve govedi, ki sta bili last posestnika Franca Puglja, in ju podil pred seboj, dokler nista zbežali v gozd. Vsekakor je imel Pugeljč, kakor so Franca radi klicali, obilo sreče, da sta govedi ostali živi in vlak nepoškodovan. Takšne sreče pa niso bili ob neki prav bizarni nesreči, o kateri je 31. 10. 1840 poročal graški časopis Der Aufmerksame. V bližini belgijskega kraja Melle je lokomotiva zapeljala prek krave, ki je ležala na tirih, in žival razpolovila. Nekaj vagonov se je iztirilo in vlak se je moral ustaviti. Toda takrat se je od nekod zaslišalo beketanje in na veliko presenečenje vseh so na progi našli živega telička. Žival je prišla na svet s carskim rezom, ki ga je opravila lokomotiva.

Tudi iskre, ki so prihajale iz parne lokomotive, so predstavljale veliko požarno nevarnost. Pogosto se je dogajalo, da se je rastje ob progi vžgalo, zato so morali prebivalci velikokrat gasiti požare. 17. maja 1943 se je od isker iz lokomotive vnel gozd ob železniški progi na Malem Vrhu. Ker je tedaj pihal veter, so iskre priletele tudi na slamnato streho hiše posestnika Alojzija Kavška. Požar mu je popolnoma upepelil hišo, senik, hlev in kozolec.

Marsikdo pa je neprevidnost na tirih plačal z življenjem. Brata France in Jože Pleskovec sta se 23. januarja 1930 s sanmi, na katerih sta imela naloženo vrečo koruze, vračala iz Muhaberja domov v Bučno vas. Kot je razvidno iz policijskega poročila, sta ob 14 uri in 12 minut prišla do železniške proge, ki je peljala med omenjenima vasema. Dečka sta bila s sanmi ravno na progi, ko sta opazila bližajoči se vlak, ki je imel pred strojem snežni plug. Toda namesto, da bi reševala sebe, sta poskušala rešiti sani s koruzo. »Jože je vlekel sani spredaj za vrv, medtem ko je France na vso moč potiskal sani od zadaj. Ker pa med tračnicami ni bilo snega, jih nista mogla pravočasno umakniti. Plug je osemletnega Franceta zagrabil in ga vlekel s seboj še 280 metrov od kraja nesreče, dokler se vlak ni ustavil.« Deček je umrl na kraju nesreče. V poročilu je še navedeno, da so sani ostale nepoškodovane.

Dolenjske železnice je leta 1931 zaznamoval naslednji krvavi dogodek. 16. februarja ob 22:30 je Ivan Pogačar, kurjač na novomeškem kolodvoru, na tirih med železniško postajo Novo mesto in predorom našel moško truplo brez leve roke in leve noge. Na glavi je imelo veliko odprtino, spodnjo čeljust zlomljeno, kožo na bradi in spodnjo ustnico strgano. V hlačnem žepu so našli majhno denarnico z izplačilnim listkom, iz katerega se je ugotovilo, da gre za Franca D., uslužbenca na železniški postaji v Trebnjem. Naslednje jutro so ob železniškem tiru pri vasi Stari trg (danes del Trebnjega) našli še njegovo levo nogo, njegovo levo roko pa pri kolodvoru v Mirni Peči. Policijska preiskava je ugotovila, da se je omenjeni tistega večera odpravil domov iz službe peš po železniški progi. 300 metrov od postaje v Trebnjem ga je povozil vlak in ga nato vlekel s seboj še dobrih 400 metrov, ko mu je vlak odrezal levo nogo. Strojevodja in kurjač omenjenega vlaka sta v predoru Sv. Ana pred Mirno Pečjo sicer zaslišala nekakšno ropotanje, vendar sta menila, da je prišla pod stroj kakšna srna ali da se je na stroju kaj pokvarilo. Nesrečniku je nato pri Mirni Peči odrezalo roko, ostalo telo pa se je pripeljalo vse do Novega mesta in padlo na tire šele med premikanjem vagonov.

Branje o takšnih nesrečah nas opozori, kako zelo nevarna je lahko neprevidnost na železniških tirih. Seveda pa so nesreče samo temna plat železnic. Danes bi si v naši državi želeli, da bi tudi njena svetla plat zasijala še jasneje, da bi železnica zaradi vseh svojih prednosti, tako ekonomskih kot ekoloških, dobila tisto mesto, ki ga je nekoč že imela, in da bi lahko prihajajočo dobo upravičeno imenovali dobo železnic – hitrih, udobnih, ekoloških in nenazadnje tudi varnih. (MITJA SADEK)

Partizanska diverzantska akcija, september 1943 (fotografija last Dolenjskega muzeja Novo mesto).

Prehod prek železniške proge Trebnje–Mirna Peč, 1970/71 (fotografija Z. Macerol, last Dolenjskega muzeja Novo mesto).

VIRI IN LITERATURA:

SI-ZAL NME 3 (Okrajno glavarstvo Novo mesto), železniški prekrški.

Cvirn Janez, Studen Andrej, Ko vihar dirjajo hlaponi (K socialni in kulturni zgodovini železnice v 19. stoletju), zbirka Tiri in čas, Ljubljana: 2001.

 

 

 

Oznake: , , ,

Rubrika: HISTORIJA, IZPOSTAVLJENO, Zgodbe

Komentarji (238)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. locksmith finder | 16/06/2014
 4. cheapest viagra jelly | 18/06/2014
 5. pharmacie andorre cialis | 20/06/2014
 6. iherb coupons | 20/06/2014
 7. iherb coupon | 21/06/2014
 8. Remembering Smita Patil wallpapers | 21/06/2014
 9. best plastic surgeons in nyc for rhinoplasty | 21/06/2014
 10. highline residences tiong bahru | 22/06/2014
 11. iherb code | 22/06/2014
 12. Gambling | 22/06/2014
 13. You Could try these out | 23/06/2014
 14. Fidelity testing | 27/06/2014
 15. cialis london | 27/06/2014
 16. premature ejaculation ginseng | 28/06/2014
 17. cialis 40 mg | 29/06/2014
 18. Nikon D3200 | 30/06/2014
 19. xbox live free | 30/06/2014
 20. online shopping in india websites | 02/07/2014
 21. Throne Rush free Gems | 02/07/2014
 22. achat cialis pro | 03/07/2014
 23. cheap fast reliable elo boost euw eune turkey north america oceania | 03/07/2014
 24. Start | 03/07/2014
 25. company logo design | 04/07/2014
 26. Health | 04/07/2014
 27. Finance | 05/07/2014
 28. Liberty | 07/07/2014
 29. mark cobb | 08/07/2014
 30. hairy anus | 08/07/2014
 31. cialis vs levitra | 08/07/2014
 32. workout obsession | 09/07/2014
 33. cialis 20mg original | 10/07/2014
 34. kolorowanki dla dzieci | 10/07/2014
 35. poplar table | 10/07/2014
 36. license number | 11/07/2014
 37. clash of clans hack | 11/07/2014
 38. Technology | 11/07/2014
 39. soletanche | 11/07/2014
 40. clash of clans hack | 11/07/2014
 41. clash of clans hack | 12/07/2014
 42. Diindolylmethane | 12/07/2014
 43. clash of clans hack | 12/07/2014
 44. clash of clans cheats | 13/07/2014
 45. gu10 led bulbs | 13/07/2014
 46. dissecting microscope | 13/07/2014
 47. Pussy | 13/07/2014
 48. Sarasota SEO | 15/07/2014
 49. Slotomania Free Coins For Iphone | 15/07/2014
 50. what does it mean to last longer in bed | 16/07/2014
 51. Free YouTube Views | 16/07/2014
 52. Core Products | 16/07/2014
 53. lovelady center in birmingham al | 17/07/2014
 54. vitamin c e serum | 18/07/2014
 55. kelp | 18/07/2014
 56. geo news live headlines today | 18/07/2014
 57. go right here | 18/07/2014
 58. kangen | 18/07/2014
 59. Alpena | 18/07/2014
 60. vent cleaning | 19/07/2014
 61. secret money system review | 19/07/2014
 62. the terrible twos | 19/07/2014
 63. Medical Daily | 20/07/2014
 64. how do guys last longer in bed | 20/07/2014
 65. liposuction | 20/07/2014
 66. surveys for money | 20/07/2014
 67. las vegas web designer | 20/07/2014
 68. check n go payday loans reviews | 21/07/2014
 69. how to increase youtube views | 21/07/2014
 70. clash of clans cheats | 22/07/2014
 71. Pokrov spiritually religious movement | 22/07/2014
 72. how can you stop premature ejaculation | 22/07/2014
 73. acné quístico | 22/07/2014
 74. cleaner london | 23/07/2014
 75. japan shopping | 23/07/2014
 76. Fotograf Wloclawek | 23/07/2014
 77. uslugi koparka wieliczka | 23/07/2014
 78. posadzki | 24/07/2014
 79. matryce poligraficzne | 24/07/2014
 80. cialis effet indesirable | 25/07/2014
 81. napedy bram przemyslowych | 25/07/2014
 82. paleo recipe book review | 25/07/2014
 83. M88 | 25/07/2014
 84. adwokat rozwód szczecin | 25/07/2014
 85. how can i get free coins for slotomania | 25/07/2014
 86. her imports | 26/07/2014
 87. Cool Gifts for Men | 26/07/2014
 88. Wp Weekend Phoenix | 26/07/2014
 89. Green tea | 26/07/2014
 90. food storage | 26/07/2014
 91. art | 27/07/2014
 92. gratis freespin | 27/07/2014
 93. London | 27/07/2014
 94. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 95. what causes premature ejaculation in men | 29/07/2014
 96. artykuly biurowe | 30/07/2014
 97. cialis eli lilly | 30/07/2014
 98. water ionizer comparisons | 30/07/2014
 99. DIY 3D Printers | 30/07/2014
 100. healthy body fat ratio | 30/07/2014
 101. cialis info | 30/07/2014
 102. 3d printing machine | 30/07/2014
 103. uslugi ksiegowe kraków | 30/07/2014
 104. suaradotcom | 31/07/2014
 105. our florida new home | 01/08/2014
 106. prix du cialis 20mg en pharmacie | 01/08/2014
 107. News | 01/08/2014
 108. Denver DUI Attorneys | 02/08/2014
 109. click here | 03/08/2014
 110. her response | 03/08/2014
 111. natural treatment for premature ejaculation | 04/08/2014
 112. article source | 04/08/2014
 113. tabasco | 04/08/2014
 114. my free cam token generator 2014 | 05/08/2014
 115. syracuse search engine optimization | 05/08/2014
 116. visit here | 05/08/2014
 117. cialis veritable | 06/08/2014
 118. download The Expendables 3 for free legally | 06/08/2014
 119. how to lucid dream | 06/08/2014
 120. Free Expendables 3 | 06/08/2014
 121. straight from the source | 07/08/2014
 122. download The Expendables 3 free | 07/08/2014
 123. las mejores excursiones en tenerife | 08/08/2014
 124. top article | 08/08/2014
 125. gabinet kosmetyczny Kraków | 08/08/2014
 126. have a peek at this web-site | 09/08/2014
 127. philips sonicare | 09/08/2014
 128. Metaldetektor | 09/08/2014
 129. seo companies canada | 10/08/2014
 130. antalya escort | 11/08/2014
 131. search engine optimization | 11/08/2014
 132. Chicago burglary attorney | 12/08/2014
 133. sex | 13/08/2014
 134. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 135. how to last longer in missionary | 14/08/2014
 136. zaimo | 14/08/2014
 137. pozyczki pod zastaw nieruchomosci | 14/08/2014
 138. gucci | 14/08/2014
 139. kantor internetowy | 14/08/2014
 140. Eliminate Your Tinnitus Forever In 30-60 Days - Guaranteed! | 14/08/2014
 141. mykneescooter.com | 15/08/2014
 142. Office Building For Sale | 15/08/2014
 143. ms88cn | 15/08/2014
 144. paleo recipe book | 15/08/2014
 145. tips | 15/08/2014
 146. lovelady center donations | 16/08/2014
 147. fiverr backlinks | 17/08/2014
 148. Earn Money | 17/08/2014
 149. Best rated repairman | 17/08/2014
 150. онлайн Неудержимые 3 | 18/08/2014
 151. how do you fix premature ejaculation | 18/08/2014
 152. Rhodes | 18/08/2014
 153. silicone needles | 19/08/2014
 154. biodegradable dog poop bags | 19/08/2014
 155. Molly Rombardo | 19/08/2014
 156. Discount codes | 19/08/2014
 157. Ogloszenia Przemysl | 19/08/2014
 158. cialis dose consigliata | 20/08/2014
 159. Binary Options Education course | 21/08/2014
 160. quick loans bad credit same day | 21/08/2014
 161. game | 21/08/2014
 162. silver saxophones | 21/08/2014
 163. cuban cigars | 21/08/2014
 164. habanos cuban cigars | 22/08/2014
 165. cialis brand | 22/08/2014
 166. home study massage courses | 22/08/2014
 167. Shop for 14k Gold Dolphin Pendant Q728 on sale at JewelBerries. | 23/08/2014
 168. Lookup by Phone Number | 23/08/2014
 169. All the top coins | 23/08/2014
 170. click clone cash youtube.com | 24/08/2014
 171. zanotti homme solde | 24/08/2014
 172. kargo | 24/08/2014
 173. how to get rid of premature ejaculation naturally | 25/08/2014
 174. metatron | 26/08/2014
 175. CLASH OF CLANS CHEAT | 26/08/2014
 176. Toilet Repair | 26/08/2014
 177. shakology | 27/08/2014
 178. games | 27/08/2014
 179. great powerpoint presentations examples | 27/08/2014
 180. affordable india tours | 28/08/2014
 181. mazda dealer in chicago | 28/08/2014
 182. cna certification | 28/08/2014
 183. poop bags | 29/08/2014
 184. cargo | 29/08/2014
 185. small business voicemail app | 29/08/2014
 186. dog poop bags bulk | 29/08/2014
 187. How long will your mortgage last if you pay every month? | 29/08/2014
 188. click on this page | 30/08/2014
 189. ice bucket challenge fail | 30/08/2014
 190. Betboo | 31/08/2014
 191. Coupons | 31/08/2014
 192. kastelahjat | 31/08/2014
 193. dog training denver | 01/09/2014
 194. film online | 01/09/2014
 195. premature ejaculation program | 01/09/2014
 196. openappmkt | 02/09/2014
 197. auto skup | 02/09/2014
 198. KittenWire The Complete Real Estate Agent Platform | 02/09/2014
 199. szkolenie bhp | 02/09/2014
 200. Cialis | 02/09/2014
 201. projektant wnetrz kraków | 02/09/2014
 202. tworzenie stron www lódz | 02/09/2014
 203. izmir eskort | 03/09/2014
 204. play free online slot games | 03/09/2014
 205. he said | 04/09/2014
 206. notepad bluebox | 04/09/2014
 207. Bee Wild Pest Control | 05/09/2014
 208. plum lipstick | 05/09/2014
 209. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 210. FanDuel Promo Code | 06/09/2014
 211. Empower Network Viral Blogging System Review | 07/09/2014
 212. livejasmine crédit | 08/09/2014
 213. Städhjälp Stockholm | 08/09/2014
 214. banana blue | 09/09/2014
 215. comment gagner de l'argent | 09/09/2014
 216. kundalini symptoms women | 09/09/2014
 217. seo services perth | 09/09/2014
 218. iks private server | 10/09/2014
 219. link | 11/09/2014
 220. See It Here | 11/09/2014
 221. alba Chat | 11/09/2014
 222. Trail-Gear Canada | 11/09/2014
 223. pet waste bags | 12/09/2014
 224. increase soundcloud plays and comments package | 12/09/2014
 225. Learn Hacking Online | 12/09/2014
 226. kurtyny do chlodni | 14/09/2014
 227. konverteringsoptimering | 14/09/2014
 228. cheap orange beach Vacation Rentals | 14/09/2014
 229. warszawa dochodwe pozycjonowanie semstar | 14/09/2014
 230. Sports | 14/09/2014
 231. Calculate the date of birth | 15/09/2014
 232. Benefits of applying at Car-Haul Jobs | 15/09/2014
 233. xlovecam free tokens | 16/09/2014
 234. Rudy Chapple | 16/09/2014
 235. sprawdz sam | 16/09/2014
 236. hr24 | 16/09/2014
 237. House Cleaning | 16/09/2014
 238. plumbing contractors | 17/09/2014