ČISTILNA NAPRAVA LOČNA: CGP TRDI, DA JE VSE OK

| 18/06/2012

„CGP, d.d. izvaja vse obveznosti do naročnikov, poslovnih partnerjev, dobaviteljev in zaposlenih. Problemi posameznih podizvajalcev so lahko posledica stanj na trgu, ki pa nikakor niso povzročeni z domnevnim neplačevanjem s strani CGP, kot to sprašujete. Dela na čistilni napravi v Novem mestu, ko tudi drugje, intenzivno potekajo in nas navajanja o neplačevanju presenečajo, ker niso resnična,“ nam je sporočila Anica Jurečič iz Tajništva podjetja CGP, ko smo na družbo naslovili vprašanja, povezana z zamudami pri gradnji Čistilne naprave Ločna. Na nekatera konkretnejša vprašanja v podjetju niso odgovorili.

V poročilu, ki ga je na zadnji seji obravnaval občinski svet Mestne občine Novo mesto je namreč navedeno, da zaradi krivde izvajalca (se pravi podjetja CGP) prihaja že do 90-dnevne zamude glede na terminski plan.

Občina CGP-ju očita, da je prepozno sklenil pogodbe s podizvajalci za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, da je prepozno angažiral podizvajalce in da ima premalo kadra na gradbišču. Po podatkih, ki nam jih je posredovala občina, bi moral biti projekt končan julija letos, vendar se bo najverjetneje zavlekel vse tja do oktobra.

CGP ni odgovoril na vprašanje, ali drži, da pri gradnji prihaja do takšnih zamud, kot je navedeno v poročilu, prav tako niso odgovorili na očitek iz poročila, da je na gradbišču premalo kadra. (foto voda.novomesto.si)

 

 

Oznake: ,

Rubrika: Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.