CESTNI PROMET NEKOČ: “Z BRZINO ENEGA DOBRO IZURJENEGA KONJA”

| 05/08/2012

Če primerjamo ceste nekoč in danes, lahko ugotovimo, da so bile ceste v preteklosti predvsem od ljudi. Ljudje so živeli s cesto, na cesti in ob njej. K cestam so tudi težili. Zraven cest so si postavljali hiše, na cestah so srečevali znance, se tam zadrževali in sklepali posle. Danes pa od cest bežimo. S cest so nas pregnale velike grozeče pošasti. Če se osredotočimo na obdobje med obema svetovnima vojnama, lahko sklepamo, da je bil cestni promet takrat sicer dosti manj intenziven kot danes, vendar dosti bolj pisan, morda celo najbolj pisan v vsej svoji zgodovini.

Eden prvih avtomobilov v Novem mestu, 1908 (last Dolenjskega muzeja).

Na cestah, ki so bile večinoma iz navadne zemlje in še zdaleč niso nudile takšnega udobja, varnosti in čistoče kot današnji asfalt, si lahko vsak dan videl zelo pisano druščino. Tam sta se srečala konjska vprega in kolo, drugod je avtobus ustavila čreda ovac, ponekod so pred avtomobili bežali pešci, ob cesti so se pasle krave. Celo cestno sankanje ni bilo nič neobičajnega, vsaj pozimi leta 1932 ne: »V zadnjem času se je v Novem mestu po cestah in ulicah pričelo splošno sankanje, kar je nevarno ne samo za človeško telo, temveč tudi za življenje športnikov samih, še bolj pa za ostale pasante. Na Trdinovi cesti je zvečer od 17.30 pa do 21. ure toliko sankarjev, da se ljudje skoraj bojijo iti v večernem času po imenovani cesti in to radi tega, ker sta se pripetili že dve nesreči.«

Iz prijav kršitev, ki so v omenjenem medvojnem času prišle na novomeško Okrajno glavarstvo, si lahko ustvarimo približno predstavo o stanju na tedanjih cestah. Velika nadloga so bili očitno kolesarji. Pravzaprav ne moremo biti ravno presenečeni, da je bil kolesar nekakšen nebodigatreba tudi v preteklosti, če naše mesto do danes ni poskrbelo za »dokončno rešitev kolesarskega vprašanja«. Kakšen paradoks! Po eni strani neizmerne količine ponosa nad uspehi dolenjskega kolesarstva, po drugi strani pa izredno negostoljubna, da ne rečem smrtno nevarna podoba v mestu, ki kolesarjev ne upošteva za enakovredne udeležence v prometu. Število kolesarjev pa je kljub vsemu hitro naraščalo in z ozirom na majhno število avtomobilov lahko rečemo, da so bili v tistem času med najpogostejšimi uporabniki cest. Kot lastnike enega najhitrejših prometnih sredstev jih je oblast obravnavala kar se da resno in birokratsko. Vsako kolo je namreč moralo biti prijavljeno na pristojni občini, opremljeno s t. i. evidenčno tablico, kolesar pa je moral imeti pri sebi še prometno knjižico. Iz ohranjenih knjižic je razvidno, da so morali kolesarji vsako leti plačevati tudi prometni prispevek. Ob branju omenjenih prijav dobi človek občutek, da je v mestu vladala prava protikolesarska gonja. Poleg kršitev zgoraj omenjenih predpisov so kolesarjem očitali, da se ponoči vozijo brez luči, da zasedajo pločnike ter druge prepovedane površine in škropijo pešce. To je razvidno tudi iz neke prijave leta 1930: »Navzlic prepovedi se vozijo kolesarji po pešpotih, ki vodijo proti kolodvoru in proti mestnemu pokopališču. Pri tem pa se vozijo čestokrat tako brezobzirno, da ogrožajo varno hojo po teh pešpotih. Če se pa potniki radi tega zgražajo, dožive neprijaznost ali nepriliko. Tudi opazujem, da se kolesarji vozijo po mestnih ulicah in trgih, vozeč se z največjo naglico.«

Za razliko od divjanja kolesarjev pa bi nekoč vsakdanji prizor »živinske okupacije« danes vzbudil nemalo začudenja. Znano je, da so tako človek kot njegove živali včasih veliko hodili peš. Živina je lahko potovala iz kraja v kraj le po cestah, kar seveda ni moglo biti prepovedano. Prepovedano je bilo le nepovezano in neurejeno gonjenje živine, ki bi zaustavljalo ali močno oviralo druge udeležence v prometu. Tudi Janezu Bohtetu niso očitali, da je junija 1934 po državni cesti prek Novega mesta gnal 12 govedi, ampak to, da goveda med seboj niso bila povezana in da niso šla po desni strani ceste, saj je njegova živina po celi širini ceste ovirala promet. Če bi se recimo 4. oktobra pred 72 leti ob 12. uri peljali z avtom iz Novega mesta proti Ljubljani, bi vas nekje na tej poti pričakalo devet med seboj nepovezanih volov. V najboljšem primeru bi morali le malce počakati, da gonjač Franc Žužek med voli naredi špalir za prehod vašega avtomobila, najbolj črn scenarij pa prepuščam vaši domišljiji.

Težko bi bilo z gotovostjo trditi, kdaj je prišel v Novo mesto prvi avtomobil. Slavko Dokl v svoji knjigi Utrip nekega časa navaja, da se je prvi v Novo mesto z avtomobilom pripeljal trgovec z lesom Hajnikar iz Škofje Loke. Baje so se njegovega prihoda davnega leta 1910 najbolj razveselile ženske, ki so drle na Glavni trg vohat prijeten vojn po bencinu. V Dolenjskem muzeju pa hranijo fotografijo, datirano v leto 1908, na kateri avtomobil v Novem mestu prehiteva konjsko vprego. Šele leta 1923 se v registru Davčne uprave Novo mesto prvič pojavi registracija osebnega avtomobila, forda s 14 konji, s katerim se je ponašal Josip Matko iz Gotne vasi. Čeprav se v 20-ih letih v mestu pojavijo tudi avtobusi, tovornjaki, taksiji in še prej motocikli, je bil promet do 2. svetovne vojne zelo redek, zato je bilo tudi »parkirnih prostorov« za vse dovolj. Že omenjene prijave prekrškov pa govorijo predvsem o novi nevarnosti, tj. o hitrosti.

Do začetka 30-ih let je bila v večjem delu Novega mesta največja dovoljena hitrost 8 km/uro. Ko se je inženir Hribar iz Ljubljane septembra leta 1931 s svojim avtomobilom peljal po Glavnem trgu okoli 24 km/uro, je s tem trikrat prekoračil dovoljeno hitrost. Zgrožen nad nerazumnimi omejitvami v tem provincialnem mestu, je brž vložil ugovor, v katerem je trdil, da je vozil od 12 do 15 km/uro: »V zakonu predpisana hitrost za strnjene naselbine do 15 km/uro in na križiščih 6 km/uro se je v praksi vse dosedaj smatrala le kot normo – toleriralo se je pa 30 oz. 15 km/uro. V Ljubljani, kjer je prometa več kot v Novem mestu, včasih niti te hitrosti ne zadostujejo in prometni stražnik celo zahteva zvišanje hitrosti in to iz prometnih ozirov. V Novem mestu predpisana brzina 8 km/uro je nesmiselna in zastarela, ker doseže vsak voz, čigar konj stopa v koraku, in vsak kolesar večjo brzino in zato ni kaznovan, kljub temu, da lahko moderni avto s štirimi zavorami ustavi veliko preje kot omenjena vozila.«

Če se vam zdi 8 km/uro malo, kaj porečete o omejitvi na mostovih, križiščih in drugih nevarnejših odsekih, kjer je bilo dovoljeno peljati največ 6 km/uro. Nad to omejitvijo je bil presenečen tudi šofer Vladimir Franke iz Ljubljane, ki je po besedah mestnega stražnika februarja 1928 po Kandijskem mostu »vozil z brzino enega dobro izurjenega konja v močnem trku, to je z brzino preko 15 km na uro. Na omenjenem mostu je določena počasna vožnja, to je 6 km na uro. Ker se most vsled hitre vožnje, teže in sunkov avtomobila udaja in giblje, bi se na mostu lahko napravila kaka nesreča oziroma škoda«. Tudi Franke, ki je imel že 20 let šoferskih izkušenj, in to brez vsakršnega prekrška, se je zaman zagovarjal, da je »brzina 6 km/uro brzina pešca, katero je z avtom skoro nemogoče vzdržati in da brzino 15 km/uro dozvolavajo vse občine v Sloveniji«. Da so prav ljubljanski vozniki očitno zelo pogosto pozabili, da niso doma, dokazuje tudi »divjanje« Ljubljančana Aleksa Levanca, ki je maja leta 1930 na prej omenjenem mostu več kot osemkrat (!) prekoračil limit in ga prevozil s 50 km/uro, kar bi bila tam še danes prav zavidljiva hitrost.

Nenavaden je bil tudi način ugotavljanja omenjenih hitrosti. Sprva je bil »radar« stražnik s svojim nezmotljivim občutkom za hitrost, kasneje pa so razvili bolj sofisticirano obliko merjenja hitrosti s pomočjo ure. Ta način, ki je bil uporabljen tudi pri zgoraj omenjenem inženirju Hribarju, je neki stražnik opisal takole: »Proga odnosno cesta, katero je prevozil g. Hribar kritičnega dne v Novem mestu, t.j. od začetka državnega mosta v Kandiji in po trgu Kraljeviča Petra1 do začetka Ljubljanske ceste, meri v dolžini 400 m. Torej dolžino od 400 m je prevozil imenovani v dobi 1 minute, kar je bilo ugotovljeno na podlagi žepne ure, katero ima vsak stražnik pri sebi, da lahko v mestu, kjer mu je dolžina poznana, ugotovi hitrost vožnje. V drugem slučaju pa je podpisani sam izprašan vozač ter je v precenjevanju brzine tudi brez ure dobro izvežban.« Na podlagi takšne računske metode so kaznovali tudi voznika motornega kolesa, ki je oktobra leta 1938 med vožnjo po Novem mestu prekoračil takrat že posodobljeno najvišjo dovoljeno hitrost. »Na vseh cestah pri vhodih v mesto je na vidnem prostoru postavljen svarilni napis, da je dovoljeno voziti samo 15 km/uro, za kar pa se vozač ni brigal. Brzina vožnje se je izračunala s pomočjo ure in sicer je vozil na izmerjenem prostoru 100 m točno 7 sekund, kar znese okroglo 51 km/uro.«

Kaj pa pešci? Poleg kolesarjev so bili pešci edini, ki sem jim je nekoč gotovo godilo bolje. Če je bila v preteklosti zanje največja nevarnost umazanija, so danes, ko na ulicah brez pločnikov mimo pešcev drvijo avtomobili, ogrožena njihova življenja. Bomo kdaj le dočakali tisti dan, ko bo Novo mesto, sedaj mesto avtomobilov, spet postalo mesto ljudi?

Novomeški župan Marijan Polenšek na saneh s konjsko vprego, okoli 1937 (last Marka Polenška).

Trije prijatelji na motociklu, pred 2. svetovno vojno (last Marka Polenška).

Izlet novomeškega obrtniškega društva, 1931 (last Dolenjskega muzeja).

 

 

VIRI IN LITERATURA:

Dokl, S., Utrip nekega časa (1909–1920), Ljubljana: Magnolija, 2001, str. 17.

SI – Zgodovinski arhiv Ljubljana, Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, NME 3.

Oznake: , , ,

Rubrika: HISTORIJA, Zgodbe

Komentarji (465)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

 1. carbunkle truckwhite | 29/05/2014
 2. sam waltonman | 11/06/2014
 3. p4 maths | 15/06/2014
 4. auto locksmith service | 17/06/2014
 5. car emergency locksmith channelview TX | 17/06/2014
 6. chinese herbal equivalent of viagra | 19/06/2014
 7. background check free criminal record | 19/06/2014
 8. iherb coupons | 20/06/2014
 9. somanabolic muscle maximizer reviews | 20/06/2014
 10. iherb promo code | 21/06/2014
 11. iherb coupon code | 21/06/2014
 12. pharmacie andorre cialis | 21/06/2014
 13. b1 english test online | 21/06/2014
 14. top doctors nyc | 21/06/2014
 15. highline residences keppel land \ | 22/06/2014
 16. click here button | 22/06/2014
 17. you can find out more | 22/06/2014
 18. Play Free Online Games | 23/06/2014
 19. best dentist in kenosha | 23/06/2014
 20. Click For More Info | 23/06/2014
 21. seo services | 23/06/2014
 22. ios hack | 25/06/2014
 23. best friv games online | 25/06/2014
 24. boquete homes for sale | 25/06/2014
 25. buy cialis | 27/06/2014
 26. sex on cams | 27/06/2014
 27. Fidelity testing | 27/06/2014
 28. tips to cure premature ejaculation naturally | 28/06/2014
 29. tadalafil en pharmacie | 28/06/2014
 30. xbox live gold free | 30/06/2014
 31. elo boosting | 30/06/2014
 32. cialis vrai | 30/06/2014
 33. city gate location | 01/07/2014
 34. site | 01/07/2014
 35. ifunbox hack | 01/07/2014
 36. parkeerplaats sex in | 01/07/2014
 37. School Fundraiser | 01/07/2014
 38. Documents required for Nursery Admissions | 02/07/2014
 39. Homepage | 02/07/2014
 40. Health | 03/07/2014
 41. Start | 03/07/2014
 42. graphic design | 04/07/2014
 43. my site | 04/07/2014
 44. paragnost en paragnosten direct beschikbaar! | 04/07/2014
 45. Boquete Panama Homes for Sale | 04/07/2014
 46. prix cialis 20mg en pharmacie | 05/07/2014
 47. Finance | 05/07/2014
 48. Liberty | 07/07/2014
 49. capture his heart | 07/07/2014
 50. licence referencement et redaction web | 07/07/2014
 51. if you need PA hire see here in Surrey | 08/07/2014
 52. mark cobb | 08/07/2014
 53. hairy anus | 08/07/2014
 54. Trading | 08/07/2014
 55. best gold quality from buy congo gold dealers | 08/07/2014
 56. iherb coupon codes | 09/07/2014
 57. telecharger tricks | 09/07/2014
 58. iherb coupon | 10/07/2014
 59. cialis 5 milligrams prix | 10/07/2014
 60. beton architektoniczny | 10/07/2014
 61. new books on lung cancer | 10/07/2014
 62. Tech | 11/07/2014
 63. serial code free | 11/07/2014
 64. nutrasilver | 11/07/2014
 65. clash of clans hack | 11/07/2014
 66. linked here | 11/07/2014
 67. Miami bankruptcy lawyer | 11/07/2014
 68. School | 12/07/2014
 69. Primerica financial services scam | 12/07/2014
 70. Diindolylmethane | 12/07/2014
 71. tadalafil generique | 12/07/2014
 72. We Buy Houses in Portland, CT | 12/07/2014
 73. Clothing | 12/07/2014
 74. water ionizer | 13/07/2014
 75. kratom forum | 15/07/2014
 76. e cigarettes Ireland | 15/07/2014
 77. Financial | 15/07/2014
 78. ????? ????? | 16/07/2014
 79. love lady center | 16/07/2014
 80. cheapest car insurance company | 16/07/2014
 81. Movemynt Products | 16/07/2014
 82. nlp | 16/07/2014
 83. lovelady rehabilitation center in birmingham al | 17/07/2014
 84. reviews, tiops and tricks and manuals for the best android apps and android smartphones Track App Data Usage - Android Manual | 17/07/2014
 85. creare site | 17/07/2014
 86. affordable term life insurance rates | 17/07/2014
 87. Plainfield IL Homes For Sale | 18/07/2014
 88. air duct cleaning 77018 | 18/07/2014
 89. Easy Weight Loss | 18/07/2014
 90. kangan water | 18/07/2014
 91. garcinia cambogia side effects | 18/07/2014
 92. elado ingatlan budaors | 18/07/2014
 93. secret money system | 19/07/2014
 94. prix cialis 5mg | 19/07/2014
 95. how to get rid of premature ejaculation permanently | 19/07/2014
 96. Medical Daily | 20/07/2014
 97. tampa seo services | 20/07/2014
 98. foreclosure | 20/07/2014
 99. surveys for money | 21/07/2014
 100. prix cialis generique | 21/07/2014
 101. help moppy | 21/07/2014
 102. astroloji | 21/07/2014
 103. internet marketing agency | 21/07/2014
 104. szkolenia bhp Katowice | 21/07/2014
 105. Noah | 21/07/2014
 106. get more twitter followers | 21/07/2014
 107. harmen tall | 22/07/2014
 108. how to stop premature ejaculation in men | 22/07/2014
 109. gay celebrities in hollywood | 22/07/2014
 110. Lawyers 816-524-0404 | 22/07/2014
 111. Compare auto insurance quotes online | 22/07/2014
 112. water ionizer | 23/07/2014
 113. ???Ω????Σ ??????????? ?Θ??? ????Σ | 23/07/2014
 114. japan auction | 23/07/2014
 115. best fat loss | 23/07/2014
 116. food storage benefits | 23/07/2014
 117. fotograf slub poznan | 24/07/2014
 118. zasilek rodzinny kindergeld | 24/07/2014
 119. przedszkole Wesola | 24/07/2014
 120. Drukarnia Madimo | 24/07/2014
 121. naprawa telefonów | 24/07/2014
 122. best laptop backpack | 24/07/2014
 123. Abundant Life Architects/Health | 24/07/2014
 124. ksiegowosc warszawa | 24/07/2014
 125. http://gry-przegladarkowe.net.pl/ | 24/07/2014
 126. kaffeevollautomat test 2010 | 24/07/2014
 127. motorcycle accident attorney atlanta | 24/07/2014
 128. slots | 25/07/2014
 129. Plus Size Bras | 25/07/2014
 130. paleo recipe book review | 25/07/2014
 131. hairfinity review | 26/07/2014
 132. Green tea | 26/07/2014
 133. read more | 26/07/2014
 134. Top Web Hosting Reviews | 26/07/2014
 135. hefalimp cardijon | 27/07/2014
 136. phen375 customer reviews | 27/07/2014
 137. gratis freespin | 27/07/2014
 138. Taxi | 27/07/2014
 139. Manifestation Miracle Review | 27/07/2014
 140. interest rate on uk payday loan | 28/07/2014
 141. fajsdgjfashdjfaksjdhkfa | 28/07/2014
 142. hyaluronic acid | 28/07/2014
 143. free downloads | 28/07/2014
 144. do you last longer with a condom | 29/07/2014
 145. best remodelers in Dallas | 29/07/2014
 146. medical billing software | 29/07/2014
 147. pisze o Krakowie | 29/07/2014
 148. water ionizers | 30/07/2014
 149. on average how long does a guy last in bed | 30/07/2014
 150. cialis original livraison rapide | 30/07/2014
 151. 3d filament | 30/07/2014
 152. Business | 30/07/2014
 153. cialis lilly prix | 31/07/2014
 154. WP Dollar 2 | 31/07/2014
 155. get rid of mices | 31/07/2014
 156. Supply Chain | 31/07/2014
 157. SizeGenetics Medical Type1 Device | 31/07/2014
 158. buy fragrances online ca | 01/08/2014
 159. DUI Lawyer Denver | 02/08/2014
 160. Love story in Hindi | 02/08/2014
 161. boligindretning | 02/08/2014
 162. Less expensive Shopping Online | 02/08/2014
 163. cialis mastercard | 03/08/2014
 164. free movie expendables 3 | 03/08/2014
 165. JavaTpoint | 03/08/2014
 166. go to this site | 03/08/2014
 167. la verdad del sureste | 04/08/2014
 168. this site | 04/08/2014
 169. cialis acheter en france | 04/08/2014
 170. lol riot generator | 05/08/2014
 171. Movies Reviews | 05/08/2014
 172. affordable rx tabs | 05/08/2014
 173. online slots | 05/08/2014
 174. download expendables 3 myegy | 05/08/2014
 175. click here to find out more | 05/08/2014
 176. google ad sense | 06/08/2014
 177. cialis inefficace | 06/08/2014
 178. free The Expendables 3 downloads | 06/08/2014
 179. visit, | 06/08/2014
 180. investigate this site | 06/08/2014
 181. data entry jobs from home | 06/08/2014
 182. Sommier Treca | 06/08/2014
 183. download music | 07/08/2014
 184. cialis ca marche | 07/08/2014
 185. here., | 07/08/2014
 186. free download The Expendables 3 | 07/08/2014
 187. find here | 07/08/2014
 188. sacred 3 trainer | 07/08/2014
 189. download The Expendables 3 | 07/08/2014
 190. Conservative blog | 07/08/2014
 191. download english The Expendables 3 | 07/08/2014
 192. cialis tadalafil france | 08/08/2014
 193. download english The Expendables 3 | 08/08/2014
 194. Rec Tec Grills | 08/08/2014
 195. Business Advertising | 08/08/2014
 196. car shows | 08/08/2014
 197. my sources | 09/08/2014
 198. buy cologne online | 09/08/2014
 199. find info | 09/08/2014
 200. online macarons bestellen | 09/08/2014
 201. kangen water machine | 09/08/2014
 202. boligindretning | 09/08/2014
 203. hindi The Expendables 3 songs free download | 09/08/2014
 204. chwilówki | 09/08/2014
 205. how to last longer in missionary | 10/08/2014
 206. your sins | 10/08/2014
 207. lawyer | 10/08/2014
 208. how to meditate | 11/08/2014
 209. knulldocka | 11/08/2014
 210. whole body vibration exercise machine | 11/08/2014
 211. Computer Fix | 11/08/2014
 212. szkolenie bhp | 12/08/2014
 213. cialis pillole | 12/08/2014
 214. Best tanning Lotion | 12/08/2014
 215. sex | 12/08/2014
 216. MMA,Mixed Martial Art | 13/08/2014
 217. epic fails compilation | 13/08/2014
 218. relationship rewind review | 13/08/2014
 219. paddle hair brush | 13/08/2014
 220. no credit check payday loans | 13/08/2014
 221. paleo recipe book | 13/08/2014
 222. mortgage rates Sandy Springs | 14/08/2014
 223. automotive | 14/08/2014
 224. his explanation | 14/08/2014
 225. diesel generators | 14/08/2014
 226. buiness health & saftey insurance | 14/08/2014
 227. parkingi lotnisko pyrzowice | 14/08/2014
 228. imprezy integracyjne dla firm | 14/08/2014
 229. Doral Florida commercial real estate | 15/08/2014
 230. commander cialis 10 | 15/08/2014
 231. Bitcoin | 15/08/2014
 232. Demir Leather | 15/08/2014
 233. computer tower | 15/08/2014
 234. download | 16/08/2014
 235. kaffeevollautomat richtig einstellen | 16/08/2014
 236. buy instagram promotion | 16/08/2014
 237. cialis per giovani | 16/08/2014
 238. criminal lawyer | 16/08/2014
 239. e cigarette amazon | 17/08/2014
 240. Tube Viper X Software | 17/08/2014
 241. Fuck youtube | 17/08/2014
 242. Water Heater Repair Denver | 18/08/2014
 243. jquery plugin | 18/08/2014
 244. zobu implantu cena | 18/08/2014
 245. скачать бесплатно видео | 18/08/2014
 246. backdoor hacking | 18/08/2014
 247. acheter du cialis en allemagne | 18/08/2014
 248. GROUP SEX | 18/08/2014
 249. gunshot | 18/08/2014
 250. Velvet Seferovic | 18/08/2014
 251. Lake Life EC Floor Plans | 19/08/2014
 252. Alexander Begum profile | 19/08/2014
 253. buy luxury wristwatches | 19/08/2014
 254. Invention | 19/08/2014
 255. Felipe Hauke | 19/08/2014
 256. love | 19/08/2014
 257. bare minerals foundation | 19/08/2014
 258. XBOX360ISO REVIEW | 20/08/2014
 259. indian makeup | 20/08/2014
 260. Tech Support | 20/08/2014
 261. FX trading Education | 21/08/2014
 262. game | 21/08/2014
 263. best betting sites uk | 21/08/2014
 264. silver flutes | 21/08/2014
 265. korea travel tips | 21/08/2014
 266. starter saxophone | 21/08/2014
 267. Coffee headache | 21/08/2014
 268. cigars online | 22/08/2014
 269. montecristo cigars | 22/08/2014
 270. montecristo cigars | 22/08/2014
 271. New Songs List | 22/08/2014
 272. seafood | 22/08/2014
 273. senaman belakang | 22/08/2014
 274. NCBTMB board approved | 22/08/2014
 275. Sukneles | 22/08/2014
 276. erotik video | 23/08/2014
 277. vegas robaina cigars | 23/08/2014
 278. cohiba cigars | 23/08/2014
 279. SECTOR | 23/08/2014
 280. reviews of GreenSmoke | 23/08/2014
 281. check out this site | 24/08/2014
 282. How to create user user from command prompt | 24/08/2014
 283. Network Marketing | 24/08/2014
 284. http://www.kezia-noble.com/pick-up-artist/ | 24/08/2014
 285. Los Angeles Nightlife | 24/08/2014
 286. Katy Electrician | 25/08/2014
 287. web hosting profits | 25/08/2014
 288. small buisness | 26/08/2014
 289. Fence Repair | 26/08/2014
 290. sacred geometry | 26/08/2014
 291. travel insurance rental car excess | 26/08/2014
 292. post your event | 26/08/2014
 293. Drywall Repair | 26/08/2014
 294. Drywall Finishing | 26/08/2014
 295. Skip Trowel Texture | 26/08/2014
 296. Flat Fee MLS Realtor IL | 27/08/2014
 297. Illinois Flat Fee MLS | 27/08/2014
 298. ps4 | 27/08/2014
 299. meal replacement for weight loss | 27/08/2014
 300. Restore My Vision Today Review | 27/08/2014
 301. cozy cove | 27/08/2014
 302. great powerpoint presentations 2014 | 27/08/2014
 303. Beverly Wilson | 28/08/2014
 304. wholesale cosmetics list | 28/08/2014
 305. pedicure chairs | 28/08/2014
 306. mazda dealer indianapolis | 28/08/2014
 307. wholesale cosmetics list | 28/08/2014
 308. on demand maid service new york city | 28/08/2014
 309. norwegian fish oil | 28/08/2014
 310. 13 of the hottest mortgage programs out there! | 28/08/2014
 311. cargo | 29/08/2014
 312. podiatrists | 29/08/2014
 313. cube world multiplayer servers | 29/08/2014
 314. 13 of the hottest mortgage programs out there! | 29/08/2014
 315. games app | 29/08/2014
 316. norwegian fish oil | 30/08/2014
 317. address book linux | 30/08/2014
 318. love horoscope | 31/08/2014
 319. gordas a dieta | 31/08/2014
 320. teen fantasy | 31/08/2014
 321. vitamins | 31/08/2014
 322. navy seal guide | 31/08/2014
 323. bets10 | 31/08/2014
 324. mud mask benefits | 31/08/2014
 325. drunk driving book | 31/08/2014
 326. jam tangan casio | 31/08/2014
 327. activation key nod32 | 31/08/2014
 328. superbahis kayit | 01/09/2014
 329. Nike Coupon Code | 01/09/2014
 330. rottweiler training | 01/09/2014
 331. Internet Connectivity | 01/09/2014
 332. bee wild pest control | 01/09/2014
 333. ice bucket fail | 01/09/2014
 334. organic meat online | 01/09/2014
 335. recipes for sausage | 01/09/2014
 336. snowboard sklep | 01/09/2014
 337. Escort Agency Glasgow | 01/09/2014
 338. Celebrity News | 01/09/2014
 339. Cialis | 02/09/2014
 340. openappmkt | 02/09/2014
 341. African and Global Business | 02/09/2014
 342. database provider | 02/09/2014
 343. przewozy z Belgii do Polski | 02/09/2014
 344. uslugi bhp | 02/09/2014
 345. buy oxycontin | 02/09/2014
 346. buy oxycontin | 02/09/2014
 347. FreeholdExpress | 02/09/2014
 348. cash for gold | 03/09/2014
 349. recipes | 03/09/2014
 350. free bonus slot games | 03/09/2014
 351. passionate relationship | 03/09/2014
 352. how to make money online | 03/09/2014
 353. hockey | 03/09/2014
 354. free slot machine play | 03/09/2014
 355. emotional intelligence training | 03/09/2014
 356. putas de calle | 03/09/2014
 357. guarrillas gratis | 03/09/2014
 358. tramadol online | 04/09/2014
 359. click here | 04/09/2014
 360. Venture Capital or VC Funding Consultants | 04/09/2014
 361. sinema izle | 04/09/2014
 362. wholesale dog products | 04/09/2014
 363. ghiochi di motocross | 04/09/2014
 364. notepad bluebox | 04/09/2014
 365. race cycler compensation review | 04/09/2014
 366. international courier services in kphb | 04/09/2014
 367. Glass Replacement in Tempe | 04/09/2014
 368. this article | 04/09/2014
 369. caramoan | 04/09/2014
 370. website designers perth | 04/09/2014
 371. Free 3D models | 05/09/2014
 372. web perth | 05/09/2014
 373. how to use MOLPoints | 05/09/2014
 374. Hack Tool | 05/09/2014
 375. click here | 05/09/2014
 376. Exterminator Service Houston Texas | 05/09/2014
 377. Desmond Kuek | 05/09/2014
 378. epub gratis | 06/09/2014
 379. emotional intelligence training | 06/09/2014
 380. badmintonschläger | 06/09/2014
 381. Best cheapest homeowners insurance | 06/09/2014
 382. treadmill advice | 06/09/2014
 383. free slot games online | 06/09/2014
 384. gap visa credit card | 06/09/2014
 385. giochi di cucina gratis | 06/09/2014
 386. apartments for rent cardiff | 06/09/2014
 387. compare home insurance quotes | 07/09/2014
 388. fine wine | 07/09/2014
 389. Seoagency.co.id Konsultan Jasa SEO | 07/09/2014
 390. car policy | 07/09/2014
 391. inf?rmate aqu? | 07/09/2014
 392. north richland hills real estate agency | 07/09/2014
 393. sample codes in c# net | 07/09/2014
 394. play slot games | 07/09/2014
 395. Lettings agent surbiton | 07/09/2014
 396. How to hack | 08/09/2014
 397. Cleaners in glasgow | 08/09/2014
 398. cialis | 08/09/2014
 399. celebrity leaked photos | 08/09/2014
 400. cheat no root | 08/09/2014
 401. indiegogo | 08/09/2014
 402. articles | 08/09/2014
 403. dish tv recharge by credit card | 08/09/2014
 404. xlovecam generateur de credit | 08/09/2014
 405. Sleek wallet | 08/09/2014
 406. dfi products | 08/09/2014
 407. banana blue | 09/09/2014
 408. PC Doktor | 09/09/2014
 409. nha ban phuong 07 go vap | 09/09/2014
 410. seo web design | 09/09/2014
 411. intoxication | 09/09/2014
 412. website company | 09/09/2014
 413. Cialis | 09/09/2014
 414. perth digital agency | 09/09/2014
 415. sell your house fast | 10/09/2014
 416. Check This Site Out | 10/09/2014
 417. physical symptoms of kundalini awakening | 10/09/2014
 418. Learn How to Start Your Own Business | 10/09/2014
 419. Dan Schlosberg | 10/09/2014
 420. divorce lawyer in maryland | 10/09/2014
 421. perth digital agency | 10/09/2014
 422. chris brown x album download sharebeast | 10/09/2014
 423. seo organic | 10/09/2014
 424. streaming meditation | 11/09/2014
 425. http://www.ath-m50.net | 11/09/2014
 426. loyal 9 marketing scam | 11/09/2014
 427. App Videos | 11/09/2014
 428. more info | 11/09/2014
 429. puerto frances higuerote | 11/09/2014
 430. Best Movers in Maryland | 11/09/2014
 431. arkitekter | 11/09/2014
 432. tas korea grosir | 11/09/2014
 433. elado budaorsi ingatlan | 12/09/2014
 434. real soundcloud plays | 12/09/2014
 435. Portland Lawyers Help You with Social Security Disability | 12/09/2014
 436. Wellness Dog Food Coupon | 12/09/2014
 437. Learn hacking | 12/09/2014
 438. Gambling | 12/09/2014
 439. Hack Facebook Account | 12/09/2014
 440. descuentos | 12/09/2014
 441. learn more | 13/09/2014
 442. Chromebook | 13/09/2014
 443. ivan bedia | 13/09/2014
 444. advice | 13/09/2014
 445. startup videos | 13/09/2014
 446. commonwealth towers showflat address | 13/09/2014
 447. kurtyny do chlodni | 14/09/2014
 448. pages blanches | 14/09/2014
 449. ????? ???? | 14/09/2014
 450. walnut creek cleaning service | 14/09/2014
 451. Use the largest online Personal Injury lawyers directory | 14/09/2014
 452. Livejasmin Hack no survey no password | 14/09/2014
 453. stopthestresstoday.com/contact | 15/09/2014
 454. crosby roofing fort worth | 15/09/2014
 455. mmtangkas | 15/09/2014
 456. Dubia Roach Sale | 15/09/2014
 457. Dylan Lupinacci | 16/09/2014
 458. Wigs Denver | 16/09/2014
 459. Hair Transplant | 16/09/2014
 460. forever living clean 9 detox plan | 16/09/2014
 461. need help moving furniture | 16/09/2014
 462. indicizzazione google | 16/09/2014
 463. truck racing games | 16/09/2014
 464. Paperless Forms | 16/09/2014
 465. aluminium guttering | 17/09/2014