ANARHISTI: NOČEMO SAMO MENJAVE POLITIČNE ELITE, AMPAK TEMELJNE DRUŽBENE SPREMEMBE

| 14/12/2012

anarhistiPrek spletne facebook strani Anarhistična pobuda Ljubljana je uredništvo Čuvarja vzpostavilo stik tudi s slovenskimi anarhističnimi gibanji. ki prav tako igrajo pomemben del v trenutnem protestniškem valu v Sloveniji.

Slovenska anarhistična gibanja se „zavzemajo za direktno-demokratični proces, ki naj vodi k spremembam, ki bi jih dejansko izborili ljudje“.

„Preko anarhistične zveze FAO (a-federacija.org), katere del smo, smo artikulirali naše prve poglede na zadeve in predlagali izhodišča za osnovne skupne zahteve. Te so: 1. Odstop vlade. 2. Ohranitev sociale, kvalitetnega in vsem dostopnega javnega šolstva in zdravstva. O tem smo več pisali tudi v posebni objavi, ki je dostopna na tej povezavi. Tam smo tudi zapisali, kako si predstavljamo direktno-demokratični proces, ki naj vodi k spremembam, ki bi jih dejansko izborili ljudje,“ so na naše vprašanje o tem, katere so njihove ključne zahteve oziroma cilji, povedali v Anarhistični pobudi Ljubljana.

Za razliko od večine drugih gibanj, ki so usmerjene samo v zamenjavo trenutne politične elite, anarhisti vidijo globlje probleme. „Prepričani smo, da za resnične spremembe na bolje potrebujemo temeljne družbene spremembe in ne zgolj zamenjavo oblasti. V tem smislu smo vključeni v proces, ki se je začel že pred “mariborsko vstajo” in v katerega so vključene različne skupine in številni posamezniki. Tudi v naslednjih dneh bomo preko odprtih skupinščin razpravljali o aktualnih vprašanjih, izmenjali analize in predloge ter dolgoročno artikulirali tudi zahteve. To je proces direktno-demokratičnega organiziranja, ki je po našem mnenju edina pot za resnične spremembe. Je pa to proces, ki potrebuje čas in se ne more končati v enem tednu. Na tak način se vstajniška gibanja organizirajo povsod po Evropi in kažejo konkretne rezultate, tudi zametke nove družbe, če hočete (Španija, Grčija, Italija),“ pravijo anarhisti.

“Naivno pa bi bilo verjeti, da nekje obstajajo čisti, nepokvarjeni ljudje, ki nam hočejo samo dobro in nas bodo popeljali iz krize, samo na volitvah jim moramo zaupati svoj glas. Politično-ekonomski sistem s svojo avtoritarnostjo in hierarhičnostjo onemogoča, da bi lahko živeli neodtujeno, skladno z našimi željami in potrebami. Dokler obstaja kapitalizem, kjer manjšina vlada večini in jo potiska na ekonomsko in socialno dno, bodo naša življenja prazna. Če se ne upremo in si izborimo alternativo, nam bo vedno nekdo vladal; patriarhi v gospodinjstvih, dekani in študentski funkcionarji na fakultetah, šefi v službah in politiki v vladi. Lažna demokracija, ki nam jo ponujajo na volitvah, ni edina možna oblika organizacije družbenega življenja.”

IN KAKO NAJ BI VSTAJA TEKLA NAPREJ?

In kako si anarhisti predstavljajo nadaljni razvoj demonstracij in tudi zametke prihodnje družbe?

“Za izhodiščno metodo tovrstnega organiziranja predlagamo institut direktno-demokratične skupščine, ki so jo v teh letih prakticirala vstajniška gibanja po vsem svetu. Lahko se organiziramo lokalno v majhne skupine in skupaj oblikujemo prihodnost prek spoznavanja naših potreb in s tem potreb mesta, vasi. Skupaj lahko oblikujemo predloge in odkrivamo naše potenciale, da v veliki meri tudi sami uresničimo te predloge. Tako bomo oblikovali sestrstvo in bratstvo ter enotnost, kjer je za vse vse, za tiste, ki bi želeli vladati, pa nič.

Za naslednji korak pa predlagamo medsebojno povezovanje teh skupin in vzpostavitev organov te razpršene, razvijajoče se vstaje. Predlagamo, da se na podlagi skupnih principov združimo v fronto skupin/organizacij in posameznikov/ic. Ta fronta naj bo ideološko nezamejena in vključujoča, temelji naj na skupnih zahtevah. Organizirana pa naj bo horizontalno, brez osrednjih teles in funkcionarjev, temelji naj na avtonomiji skupin in posameznikov ter direktno-demokratičnem odločanju,” so zapisali anarhisti v že omenjenem prispevku.

Anarhisti so tudi zaskrbljeni, da se v ozadju pletejo odbori, ki bodo želeli uzurpirati „decentralizirano in razpršeno ljudsko moč“.

Oznake:

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, UPOR 2012

Komentiranje je zaključeno.