17. SEJA: ZNIŽALI CENE VRTCEV IN SE PREPIRALI O KADROVSKIH VPRAŠANJIH

| 28/09/2012

V novomeškem občinskem svetu se marsikaj zgodi tudi pod mizo.

Občinski svet je na včerajšnji seji znižal cene novomeških vrtcev, sprejel nekaj prostorskih dokumentov, obravnaval poročila nadzornega odbora o vrtcih ter odločal o številnih kadrovskih zadevah.

Znižanje cen vrtcev je omogočil sprejeti zakon o uravnoteženju proračuna. Zaradi nižjih plač javnih uslužbencev se tudi stroški vrtcev nekoliko znižujejo. To bo nekoliko omejilo višje stroške, ki jih imajo z vrtci starši, in ki jih je povzročil isti zakon s tem ko je ukinil brezplačne vrtce za drugega in tretjega otroka.

Cena novomeških vrtcev se bodo znižale za pet odstotkov za prvo starostno obdobje in za sedem odstotkov za drugo starostno obdobje. Na predlog opozicijskega svetnika Gregorja Macedonija so svetniki potrdili še dodatna amandmaja, in sicer da bodo znižane cene veljale tudi za nazaj (s 1. julijem), poleg tega pa se bodo ohranili tudi vsi obstoječi popusti, ki veljajo za novomeške otroke (se pravi tiste, katerih starši so občani Mestne občine Novo mesto).

Svetniki so na seji dokončno potrdili spremembe lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, prav tako so spremenilo zazidalni načrt za Podbreznik. Spremenili so statut Agencije za šport, ki med drugim določa višje pogoje za kandidate za direktorja. Seznanili so se tudi s poročilom nadzornega odbora o zaključnem računu.

Več ostrih besed je padlo pri obravnavi nadzornega poročila o poslovanju novomeških vrtcev. Kot smo že poročali, sta nadzornika v poročilu omenjala sume, da je pri imenovanju ravnateljice Pedenjepada prihajalo do nepravilnosti in celo korupcije in vodstvema obeh vrtcev očitala škodljivo poslovanje, predvsem na področju razpisov.

Že v odzivnih poročilih, ki sta jih napisali obe ravnateljici, je bilo na račun nadzora napisanih mnogo očitkov o nestrokovnosti, pristranskosti in zavajanju, ki naj bi si jih privoščila oba nadzornika. (Povezava na odziv ravnateljice Pedenjepeda in povezava na odziv ravnateljice Cicibana)

Občinski svetnik Andrej Resnik, ki je tudi predsednik sveta vrtca Ciciban, pa je bil oster tudi na sami seji. Ponovil je očitke o nestrokovnosti, pristranskosti in zavajanju nadzornika Damirja Deliča. Ob občinskega sveta je celo zahteval, da razreši nadzornika, saj naj ne bi bil primeren za to delo. Prav tako je zahteval, da naj se preveri, ali je bil nadzornik Damir Delič v času pisanja nadzornega poročila v kakršnem koli poslovnem odnosu z vrtcem Pedenjeped, ki ga je tedaj vodil v.d. ravnatelja Alberta Zorka. Če je tako, potem po statutu nadzornega odbora Delič sploh ne bi smel opravljati nadzora.

Damir Delič je na seji pojasnil, da sami niso izrekali sumov o korupciji, ampak da so samo povzemali tisto, kar so zapisali na inšpektoratu za šolstvo in Komisiji za preprečevanje korupcije. Resman je po drugi strani dokazoval, da so obstajala tudi drugačna stališča drugih inštitucij, ki pa jih nadzorniki v svojem poročilu niso omenjali. Prav tako, kot je opozoril svetnik Grill, o teh sumih nadzorniki nadzornega odbora obtoženemu predsedniku sveta Resmanu nido dali niti možnosti, da na očitke odgovori pred objavo poročila.

Direktor občinske uprave je po drugi strani dejal, da je dejstvo, da nadzorniki niso odkrili nobene nezakonitosti, da pa so izdelali celo kopico koristnih priporočil, ki jih bodo v veliki meri skušali pri poslovanju obeh vrtcev upoštevati. Tudi župan Muhič je dejal, da je potrebno sporočili razumeti v smislu priporočil za nadaljnje delo.

Svetniki so razpravljali tudi o zaskrbljujočem poročilu o stanju okolja v Mestni občini Novo mesto. Poročilo je namreč razkrilo, da ima Novo mesto nekaj resnih težav s stanjem okolja, o katerih smo na Čuvarju že poročali.

Veliko razprave je med svetniki vzbudilo tudi kadrovanje. Opozicijski svetniki (Franci Beg in Gregor Macedoni) sta namreč trdila, da je bil postopek, po katerem je kadrovska komisija izvolila listo novomeških elektorjev, ki bodo na regijski volilni skupščini izvolili predstavnika lokalne skupnosti za državni zbor, nepravilen. Na listi elektorjev so se namreč pojavili tudi sami člani kadrovske komisije. Večina v občinskem svetu je mnenje Bega in Macedonija zavrnila in listo potrdila. Na listo so bili izvoljeni Ana Bilbija (predlagatelj: DeSUS), Miha Božič (Zveza za Dolenjsko), Miloš Dular (Radi imamo Novo mesto in podeželje, SNS, Športna lista), Anton Golob (SDS), Gregor Klemenčič (SDS), Tomaž Kovačič (SD in predstavnica romske skupnosti), Srečko Vovko (Zveza za Dolenjsko), Martina Vrhovnik (SLS).

Svetniki so določili tudi kandidata Mestne občine Novo mesto za državni svet. S tajnim glasovanjem so med Francijem Begom in Borutom Novakom izbrali slednjega.

Svetniki so tudi imenovali predstavnike občine v svete nekaterih osnovnih šol, glasbene šole, Dolenjskih lekaren ter podali pozitivno mnenje k imenovanju Majde Kušer Ambrožič za ravnateljico vrtca Ciciban.

 

 

Oznake: , , ,

Rubrika: IZPOSTAVLJENO, VEČ ZGODB, Zgodbe

Komentiranje je zaključeno.